TI-89 Titanium

คุณสมบัติสินค้า:

Graphing Calculator - TI 89 Titanium - This versatile graphing calculator features advanced functionality and 3D graphing that makes problem-solving for AP®, advanced mathematics and engineering courses easier. Built-in Computer Algebra System (CAS) allows you to explore and manipulate mathematical expressions in symbolic form. เครื่องคิดเลขกราฟิค TI-89 Titanium ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักศึกษาทางวิศวกรรมขั้นสูงมาพร้อมกับแอพพลิเคชัน 16 ชุดรวมถึง EE * Pro®ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะมากกว่า 700 สมการและชุดข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปต้องการ.

Share

หมวดหมู่ : Product Graphing Calculators

Share

Overview and Specification English (Click)

คุณสมบัติหลัก / รายละเอียดสินค้า / คำถามที่พบบ่อย / ข้อมูลเชิงลึก / เปรียบเทียบ 

คุณสมบัติหลัก

 • มี 16 แอปพลิเคชันในเครื่องคำนวณ รวมถึง EE*Pro®, CellSheet™และ NoteFolio™
 • มีหน่วยความจำแฟลชมากกว่าของ TI-89 ถึงสามเท่า
 • มีช่อง USB ในตัวพร้อมสาย USB

รายละเอียดสินค้า

   

    >> ฮาร์ดแวร์

 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน และแบคอัพแบตเตอรี่ แบบลิเทียมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก
 • RAM 188 K และ ROM 2.7 MB สำหรับเก็บข้อมูลและแอพฯ
 • 100 x 160 pixel display

        

    >> ฟังก์ชันการใช้งาน                                                           

 • สามารถอัพเกรดซอร์ฟแวร์ได้ ทำให้มีฟังก์ชันและแอปพลิเคชันทันสมัย
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้
 • การใช้งานแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในรูป Icon desktop
 • มีช่อง USB ไว้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณกับคอมพิวเตอร์ หรือกับเครื่องคำนวณด้วยกันเอง
 • มีช่อง I/O ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของ Texas Instruments
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้ การใช้งานแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในรูป Icon desktop มีช่อง USB ไว้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณกับคอมพิวเตอร์ หรือกับเครื่องคำนวณด้วยกันเอง
 • มีสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับเครื่อง และเครื่องกับคอมพิวเตอร์
 • สายเชื่อมต่อ TI และ TI Connect ™software ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง
 • คำนวณไปยังคอมพิวเตอร์หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคำนวณได้
  รวมถึงแอพพลิเคชัน : CellSheet™, EE*Pro®, Finance, NoteFolio™, Organizer, Polynomial Root Finder, Simultaneous Equation Solver, StudyCards™, Symbolic Math Guide.
 • มีแอพพลิเคชันให้บริการจาก TI และนักพัฒนาชั้นนำอื่น ๆ
 • ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นสูงเหมาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีระบบการแสดงผลแบบ Pretty Print และสามารถแสดงผลเป็น 2 ส่วนคือ บน/ล่าง ซ้าย/ขวา
 • ในหน้าจอ Home Screen สามารถเรียกคำสั่งที่ได้ทำไปแล้ว ย้อนกลับได้ถึง 99 คำสั่ง
 • สามารถคำนวณและให้ผลลัพธ์ได้ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน
 • การคำนวณทางพีชคณิต แคลคูลัส สมการดิเฟอเรนเชียล สามารถติดตัวแปรได้
 • สามารถคำนวณและแปลงหน่วยได้มากกว่า 100 หน่วย จาก 28 หมวด
 • สามารถเก็บค่าคงที่ได้ 20 ค่า
 • สามารถวาดกราฟสมการฟังก์ชัน กราฟสมการอิงตัวแปรเสริม กราฟสมการเชิงขั้ว กราฟลำดับ กราฟสามมิติ กราฟดิฟเฟอเรนเชียล
 • สามารถกำหนดสมการของกราฟต่างๆรวมกันได้มากกว่า 99 สมการ และบันทึกกราฟได้
 • สามารถแสดงค่าที่ได้จากสมการในรูปของตาราง
 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน หารากสมการ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด พื้นที่ใต้กราฟ ความชัน จุด
 • ตัดของกราฟ จุดเปลี่ยนโค้ง(Inflection) สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง
 • ใช้ตัวแปรที่มีการกำหนดซ้ำในครั้งก่อนหน้า
 • ความชันและทิศทางของสมการเชิงอนุพันธ์
 • สามารถแก้ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลขแบบ RK และ Euler
 • สามารถหมุนภาพสามมิติ ตามแนวแกน X ,Y ,Z
 • การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ 1 ตัวแปร 2 ตัวแปร และหาสมการถดถอยได้ 10 รูปแบบ
 • เขียนกราฟทางสถิติ แบบจุด แบบเส้นXY และ แบบ Box Plots ได้ สามารถวาดกราฟฮีสโตแกรม และวาดสมการถดถอยได้
 • การกระทำทางเมตริกได้แก่ inverse ,determinant ,transpose ,augment ,elementary ,row operation ,reduced row echelon form และสมาชิกของเมทริกเป็นได้ทั้งจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อน และติดตัวแปรได้
 • การกระทำทางเมตริกชั้นสูง eigenvalues ,eigenvectors ,LU ,QR
 • สามารถบันทึกค่านิพจน์หรือเตริกซ์ในรูปของตัวแปร เพื่อคำนวนผลลัพธ์ได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนค่าบางตัวแปร
 • การแก้สมการโดยการแทนค่า (Numeric Equation Solver)
 • การกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐาน 16 และฐาน 2 รวมทั้งการแปลงฐาน
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ และบันทึกลงในเครื่อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้
 • ตัวเลือกการเขียนโปรแกรม
 • ฟังก์ชัน CATALOG ตามตัวอักษรเพื่อเข้าถึงและปุ่ม "help" แสดงข้อมูลสำหรับแต่ละฟังก์ชันและคำสั่ง
 • การจัดหน่วยความจำโดยสร้างโฟลเดอร์สำหรับแอ็พพลิเคชันโดยเฉพาะหรือวิชา
 • ชุดตัวอักษร 255 สัญลักษณ์ประกอบไปด้วยตัวอักษรกรีก(Greek) ตัวอักษระบบ(System) และตัวอักษรนานาชาติ
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Calculator-Based Laboratory™ (CBL 2™) และ Calculator-Based Ranger™ (CBR™) เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลอง
 • สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องคำนวณTI-89 Titanium, TI-89, Voyage™ 200, TI-92Plus หรือ TI-92.
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน และแบคอัพแบตเตอรี่ แบบซิลเวอร์ออกไซด์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก
 • เคสสไลด์ทนต่อแรงกระแทก

คำถามที่พบบ่อย

Q : ต้องการใบกำกับภาษี ทางบริษัทสามารถออกให้ได้หรือไม่?
A : หากทางลูกค้าต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ทางบริษัทสามารถออกให้ได้โดยพิมพ์ชื่อ-สกุล(บริษัท) ที่อยู่และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
Q : สั่งตอนนี้ สามารถรับสินค้าได้วันไหน ? 
A : ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ใน 2 วันทำการ ตัวอย่างเช่น สั่งวันจันทร์สามารถรับสินค้าได้วันพุธ  หากสั่งวันศุกร์ตั้งแต่ 9.00 น./วันเสาร์/วันอาทิตย์ สามารถรับสินค้าได้ในวันอังคาร
Q : ในกรณีเครื่องมีปัญหา มีการรับประกันหรือไม่ ? 
A : เครื่องคิดเลขทุกรุ่นมีใบรับประกันจากบริษัท 2 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ซื้อ (โดยปกติรับประกันแค่ 1 ปี) กรณีเครื่องมีปัญหาหลังจากซื้อ ทางบริษัทดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ (ไม่ต้องรอซ่อม) และมีบริการหลังการขายหลัง โดยสามารถส่งตัวเครื่องพร้อมใบรับประกันมายัง
ที่อยู่ด้านล่าง  


ที่อยู่ 1168/105 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หมายเหตุ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อสินค้าด่วน  สามารถโทรติดต่อได้ที่ 081-936-3629 หรือ Line Official ID

สินค้าเกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com