พื้นที่แห่งการเรียนรู้  (Smart Space)

เราจะได้เเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปกับเครื่องคำนวณ TI-Nspire โดยใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจทางคณิตศาสตร์ง่ายขึ้นและมากขึ้นกว่าเดิม

Topics : 

Matrices and Vectors

Functions and Their Graphs

Matrices and Vectors

Deaw Jaibun
High School Math Teacher

Functions and Their Graphs
 
Deaw Jaibun
High School Math Teacher
image
Statistics

Coming Soon !
image

Calculus

Coming Soon !

Powered by MakeWebEasy.com