เรียนรู้การใช้เครื่องคิดเลขกราฟิค TI-Nspire CX II ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Lesson 1 : การใช้งานเบื้องต้น
Ep.1 : 7 ไอคอนบนเครื่องคิดเลข
Ep.2 : การตั้งค่าเครื่องคิดเลข
Ep.3 : การตั้งค่าการคำนวณ
Ep.4 : ข้อแตกต่างของ CAS กับ Non CAS

Lessons 1-1 : 7 ไอคอนบนเครื่องคิดเลข
Lessons 1-2 : การตั้งค่าเครื่องคิดเลข
Lessons 1-3 : การตั้งค่าการคำนวณ
Lessons 1-4 : ข้อแตกต่างของ CAS กับ Non CAS
Powered by MakeWebEasy.com