ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

OpenTech Co., Ltd. Importer and distributor of educational equipments,
Texas Instruments and Crayola, which is expanding market in Thailand

In 1995, has partnered with Texas Instruments, USA. It is the sole distributor in Thailand.
To date, Educational Institution such as University , High school , College campuses , International School
trust in the company’s products

Product Line :

1. Graphing Calculator
2. Financial Calculator
3. Scientific Calculator
4. Elementary Calculator