ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI-Nspire™ CX Navigator™ System

การเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีกราฟมาพร้อมกับแอพพลิเคชันมาย ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่สนับสนุนการศึกษาด้านเรขาคณิตเชิงโต้ตอบกราฟอสมการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติโดยรวม

 • สามารถใชโปรแกรมตั้งคำถาม
 • กิจกรรมร่วมกัน
 • ถ่ายโอนเอกสาร
 • ทำโพลล์ด่วน
 • จับภาพหน้าจอ
 • นำเสนอหน้าจอปัจจุบัน
 • ข้อมูลผลงานและการตัดเกรดอัตโนมัติ

ระบบ TI-Nspire™ CX Navigator™

TI-Nspire™ Navigator™ Access Point

เชื่อมต่อไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์ของครูกับอะแดปเตอร์ที่อยู่บนอุปกรณ์พกพา TI-Nspire ™ CX ของนักเรียนแต่ละเครื่อง

TI-Nspire™ CX Wireless Network Adapters

แนบอะแดปเตอร์ด้านบนสุดของเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ CX หรือ CX CAS ซึ่งมีขนาดเล็ก กระชับและเก็บได้ง่าย

ติดตั้งระบบ

TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software ช่วยให้สามารถเข้าถึงเนื้อหา สร้างบทเรียนและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน ซอฟต์แวร์นี้สามารถทำงานร่วมกับทั้ง PC และMac®

คุณสมบัติเฉพาะ TI-Nspire™ CX Navigator™ System

ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบ Windows®

 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : Intel Core i3 หรือสูงกว่า ( ยกเว้น Intel Atom )
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB
 • ความละเอียดของหน้าจอ : 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 1920 x 1080 (สูงสุด)
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

ความต้องการของระบบ Mac®

 • Mac® OS X 10.11, 10.12
 • โปรเซสเซอร์ : Mac 2008 หรือใหม่กว่า
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ : 1024 x 768
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

การสนับสนุน