ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

แนะนำ TI-Innovator ™ Hub กับบอร์ด TI LaunchPad ™

ปัญหาในชั้นเรียนที่เปลี่ยนความอยากรู้ให้เป็นความเข้าใจ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

NextGenB-2Column

TI-Innovator™ Hub

Plug-and-play พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI , TI-Innovator ™ Hub ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการออกแบบ ใช้ทักษะเหล่านี้ในการสร้างโปรแกรมและสร้างวิธีการแก้ปัญหา และเชื่อมต่อแนวคิด STEM

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

The TI-Innovator™ Hub เครื่องคำนวณเชิงสามารถใช้งานร่วมกับ TI-84 Plus CE and the TI-Nspire™ CX handheld and software.

Code. Design. Build.

เปิดช่องทางใหม่สำหรับถามตอบ ศึกษา และทำงานร่วมกับกิจกรรมสำหรับเทคโนโลยี TI-Innovator ™

10 นาทีของการเขียนโค้ตสำหรับ TI-Innovator™ Hub

แนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตรรกะในการเขียนโปรแกรมและทักษะการเขียนโค้ดโดยใช้ TI-84 Plus CE หรือ TI-Nspire ™ CX เพื่อควบคุม TI-Innovator ™ Hub

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนวิทนาศาสตร์ผ่านทางการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาหลักการออกแบบทางวิศวกรรมในกิจกรรมที่ช่วยให้รักเรียนสามารถสร้าง ออกแบบ และทดสอบโครงการซึ่งศึกษาชีวิตและวิทยาศาสตร์ทางกายภาพด้วยเทคโนโลยี TI-Nspire ™ CX

เรียนรู้เพิ่มเติม

เส้นทางสู่การศึกษา STEM

แนะนำนักเรียนในการสร้างโปรเจค STEM ด้วยกิจกรรมที่ท้าทาย ให้รักเรียนเรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม สำหรับใช้กับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

เรียนรู้เพิ่มเติม

สร้าง , ประสบการณ์

เขียนโค้ดและการออกแบบทางวิศวกรรมในบทเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับ TI-Innovator ™ Hub และเทคโนโลยีกราฟ TI

ประสบการณ์ตรง

TI LaunchPad ™ Technology - ใช้โดยวิศวกรในสาขา - สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานแอพพิลเคชันระดับมืออาชีพตั้งแต่ตอนเริ่มเรียน

Plug-and-play พร้อมใช้

TI-Innovator ™ Hub พร้อมในการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีกราฟ TI-84 Plus CE และ TI-Nspire ™ CX

สร้าง STEM ไปอีกเลเวล

TI-Innovator ™ Hub มีช่องเสียบของแผงวงจรทดลองที่ช่วยให้แก้ปัญหาปลายเปิดได้ด้วยการสร้างโปรเจคของตนเอง

โอกาสที่ไม่จำกัด

พอร์ตอินพุตและเอาต์พุตหลายพอร์ตช่วยเพิ่มความสามารถของ TI-Innovator ™ Hub เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้จินตนาการ ออกแบบ สร้างและทดสอบโซลูชันที่ออกแบบขึี้นมา

นำมาใช้ในชีวิตจริง

นักเรียนสามารถเขียนโค้ดเพื่อโปรแกรมวิธีการแก้ปัญหาในงานซึ่งสามารถใช้ LED แบบสีแดง/เขียว/น้ำเงิน(RGB) ,LED สีเดียว ,เซนเซอร์วีดความสว่างของแสง และลำโพงที่ติดตั้งอยู่ใน TI-Innovator ™ Hub

สร้างขึ้นมาสำหรับห้องเรียน

TI-Innovator ™ Hub อยู่ในกล่องที่ทนทานและพร้อมสำหรับการใช้งานในห้องเรียน

ขยายการศึกษา STEM ไปกับอุปกรณ์เสริม TI-Innovator™

ส่วนประกอบแพ็คและโรเวอร์ช่วยขยายศักยภาพของ TI-Innovator ™ Hub

ชุด TI-Innovator™ Breadboard

จำเป็นสำหรับการศึกษา STEM Projects กิจกรรมชุดนี้ประกอบด้วย ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, LED และส่วนประกอบอื่น ๆ สำหรับการศึกษาหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ชุดของหลักสูตร TI-Innovator™ I/O

จำเป็นสำหรับวิทยาศาสตร์โโยผ่านกิจกรรมการออกแบบทางวิศวกรรม ชุดนี้ประกอบด้วยเซอร์โวมอเตอร์, มอเตอร์สั่น, เซ็นเซอร์แสงและโมดูล LED สีขาว

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตร Ultrasonic Ranger

หลักสูตรนี้ใช้ในการวัดระยะห่างในหน่วยเซนติเมตรเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมและโปรเจค STEM

เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติเฉพาะของ TI-Innovator™ Hub

ฮาร์ดแวร์

 • มีความแข็งแรง ทนทาน
 • พอร์ตอินพุต 3 พอร์ต
 • พอร์ตเอาท์พุต 3 พอร์ต
 • ขั้วต่อ Breadboard 20 ช่อง
 • พอร์ต I²C
 • พอร์ต Mini-USB ( สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ TI-Nspire ™ CX )
 • พอร์ต Micro-USB ( พอร์ต เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก)
 • สนับสนุนโดย MSP-EXP432P401-ET TI LaunchPad™ Board

ส่วนประกอบของบอร์ด

 • Red LED
 • Red-Green-Blue (RGB) LED
 • เซนเซฮร์วัดความสว่าง
 • ลำโพง

สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องคำนวณเชิงกราฟ :

 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE
 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire™ CX แบบพกพา
 • เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire™ CX CAS แบบพกพา
 • ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX Student
 • ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX CAS Student
 • ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS Teacher
 • ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher
 • ซอร์ฟแวร์ TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher

อุปกรณ์เสริม

 • I/O Module Pack
  • หลักสูตรเซนเซอร์ตรวจจับแสงพร้อมสายเชื่อม
  • หลักสูตรไฟ LED พร้อมสายเชื่อม
  • หลักสูตรมอเตอร์สั่นไหวพร้อมสายเชื่อม
  • เซอร์โวมอเตอร์พร้อมสายเชื่อม
 • หลักสูตร Ultrasonic Ranger
 • Breadboard Pack
  • ประกอบไปด้วย breadboard และส่วนประกอบหลายชิ้นที่นำมาศึกษาเช่น LEDs, Resistors, Thermistor, Potentiometer, Segment Display, DC Motor ขนาดเล็กและอีกมากมาย
 • แหล่งจ่ายแบตเตอร์รี่สำรองสำหรับ TI-Innovator™ Hub

ความต้องการของระบบในการอัพเดทโปรแกรม Sketch

ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

 • Windows®: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Mac®: MacOS 10.9 (Mavericks) and up (64-bit only)

ฮาร์ดแวร์ของความพิวเตอร์

 • มีพื้นที่ว่างฮาร์ดดิส 100 MB
 • โปรเซสเซอร์: 1 GHz และต้องใช้ชุดคำสั่ง SSE2 ซึ่งโปรเซสเซอร์บางรุ่นที่ออกก่อนปี 2003 อาจไม่มี

ข้อกำหนดของเบราเซอร์

 • Firefox: เวอร์ชัน 30 หรือสูงกว่า
 • Chrome: เวอร์ชัน 40 หรือสูงกว่า
 • Safari: เวอร์ชัน 7 หรือสูงกว่า

การสนับสนุน

อุปกรณ์เสริม

แพ็คและหลักสูตร TI-Innovator ™ มีส่วนประกอบเพื่อเพิ่มความสามารถของ TI-Innovator ™ Hub

หลักสูตร TI-Innovator™ I/O

ชุดนี้มีประกอบไปด้วยของหลักสูตร I/O อธิบายแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะเขียนโปรแกรมและโค้ด

 • เชื่อมต่อกับ TI-Innovator ™ Hub ด้วยพอร์ตเอาท์พุตและพอร์ตอินพุต
 • เป็นส่วนประกอบในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรม
 • อุปกรณ์นี้สามารถใช้เพื่อขยายขีดความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรมของนักเรียนให้มากขึ้น

เนื้อหา :

 • เซอร์โวมอเตอร์: หมุนได้ 360 องศา
 • มอเตอร์สั่น :
 • เซอเซอร์แสง : เซนเซอร์ที่ตรวจวัดความเข้มของแสงในบริเวณนั้น
 • ไฟ LED สีขาว: แสงสีขาวที่ปล่อยออกมาจากไดโอด

ชุด TI-Innovator™ Breadboard

The TI-Innovator™ Breadboard Pack เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนรู้หลักการทางด้านไฟฟ้า

 • เชื่อมต่อกับ TI-Innovator ™ Hub ด้วยตัวเชื่อม breadboard
 • ประกอบด้วยส่วนที่จำเป็นสำหรับกิจกรรม Path to STEM Projects
 • ในชุดประกอบด้วย breadboard และส่วนประกอบหลายตัวที่ใช้ในการศึกษาเช่น LEDs, Resistors, Thermistor, Switches, Potentiometer, Segment Display, DC Motor ขนาดเล็กและอีกมากมาย

TI-Innovator™ Breadboard Pack Contents:

 • วงจรไฟฟ้า
 • สายไฟจัมเปอร์ ผู้ ผู้ 40 สาย
 • สายไฟจัมเปอร์ ผู้ เมีย 10 สาย
 • ไฟ LED สีเขียว 5 อัน - สีเแดง 10 อัน - RGB 2 อัน
 • ตัวต้านทานสิบ 100 Ohm, 1K Ohm, 10K Ohm, 100K Ohm, 10M Ohm อย่างล่ะ 10 อัน
 • ตัวเก็บประจุต่างๆ 100 μF, 10 μF, 1 μF อย่างล่ะ 1 อัน
 • Seven segment display
 • ตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณอินฟราเรด 940nm
 • Thermistor
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอะนาล็อก (Analog temperature sensor)
 • โพเทนชิโอมิเตอร์ พร้อมลูกบิด (Potentiometer with knob)
 • มอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็ก
 • ไดโอด
 • เซนเซอร์แสง
 • สวิตซ์แบบสไลด์ SPDT
 • สวิตซ์ Eight-Position DIP
 • 8 100 Ohm resistor SIP package
 • Two-Power MOSFET
 • แบตเตอร์รี่ AA 4 ก้อน

หลักสูตร Ultrasonic Ranger

หลักสูตรนี้ใช้ในการวัดระยะห่างในหน่วยเซนติเมตรเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมและโปรเจค STEM

แหล่งจ่ายแบตเตอร์รี่สำรองสำหรับ TI-Innovator™ Hub

เมื่อใช้ส่วนประกอบที่ต้องใช้พลังงานเพิ่ม ใช้แหล่งจ่ายไฟเสริม

แหล่งข้อมูล

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ระบบ TI-Innovator ™ทันสมัยตลอดเวลา โกกาสในการเรียนรู้ออนไลน์ และกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรม การออกแบบทางวิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

การสนับสนุน

ระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชัน

ทำให้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE, TI-Nspire™ CX technology และ TI-Innovator™ Hub เ)็นเวอร์ชันล่าสุด

TI-84 Plus CE

แอพพลิเคชัน TI-Innovator™ Hub สำหรับ TI-84 Plus CE

อัพเดทเทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

คู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ล่าสุดและเริ่มต้นใช้งานคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์จาก TI-Innovator™ Hubให้มากที่สุด

Download PDF

View eGuide

บทเรียน

10 นาทีของการเขียนโค้ตสำหรับ TI-Innovator™ Hub

แนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ตรรกะในการเขียนโปรแกรมและทักษะการเขียนโค้ดโดยใช้ TI-84 Plus CE หรือ TI-Nspire ™ CX เพื่อควบคุม TI-Innovator ™ Hub

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนวิทนาศาสตร์ผ่านทางการออกแบบเชิงวิศวกรรม

สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาหลักการออกแบบทางวิศวกรรมในกิจกรรมที่ช่วยให้รักเรียนสามารถสร้าง ออกแบบ และทดสอบโครงการซึ่งศึกษาชีวิตและวิทยาศาสตร์ทางกายภาพด้วยเทคโนโลยี TI-Nspire ™ CX

เรียนรู้เพิ่มเติม

เส้นทางสู่การศึกษา STEM

แนะนำนักเรียนในการสร้างโปรเจค STEM ด้วยกิจกรรมที่ท้าทาย ให้รักเรียนเรียนรู้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม สำหรับใช้กับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

เรียนรู้เพิ่มเติม

การสัมมนาผ่านเว็บ

เรียนรู้วิธีการใช้ TI-Innovator ™ System และเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน STEM ผ่านการสัมมนาทางเว็บออนไลน์

การสัมมนาผ่านเว็บและบทแนะนำ

เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นด้วยตัวเอง

ความรู้เบื้องต้นนี้จะให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ TI-Innovator ™

เรียนรู้เพิ่มเติม

โปรแกรมทดสอบ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ TI-Innovator ™ Hub, Rover หรือ I / O ด้วยโปรแกรมทดสอบเหล่านี้

On-board ประกอบกอบด้วย

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE


หลักสูตร I/O สำหรับ :

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE


โรเวอร์ :

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE