ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

แนะนำให้รู้จักกับ TI-Innovator™ Rover

การศึกษายานยนต์ซึ่งนักเรียนเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI เพื่อศึกษาหัวข้อต่างๆทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมและ STEM

 Take a closer look »

การเคลื่อนที่ เป็นการเพิ่มมิติใหม่ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการเขียนโค้ด

เขียนโปรแกรมให้โรเวอร์เคลื่อนที่เพื่อศึกษาหัวข้อและแนวคิดในระดับมัธยมต้นและปลาย และช่วยให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจุดประกายจากการปรึกษาหารือ

TI-Innovator™ Rover

นักเรียนเขียนโปรแกรมให้โรเวอร์โดยผสมผสานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เกิดการการเคลื่อนที่ เพิ่มมิติทางกายภาพให้กับการนำเสนอด้วยการพูด สัญลักษณ์หรือกราฟ อีกทั้งโรเวอร์ยังสามารถเคลื่อนที่ในทางลาดชันทำให้การเขียนโปรแกรม โปรเจค STEMและหุ่นยนต์ยากขึ้น

TI-Innovator™ Hub

TI-Innovator ™ Hub แปลคำสั่งจากเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI เพื่อควบคุม Rover นอกจากนี้ Hub สามารถใช้แยกจาก Rover เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน การออกแบบ สร้างกิจกรรม STEM และโปรเจคทางด้านวิศวกรรมได้อีกด้วย

product-ti-innovator-functionality

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI

เทคโนโลยี TI-Nspire ™ CX และเครื่องคิดเลขกราฟ TI-84 Plus CE เปิดโลกของการศึกษาและผสมผสานการศึกษาโดยนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้โค๊ด TI-Basic รวมถึงส่งคำสั่งไปยัง TI-Innovator ™

Your ride is here

Plug-and-play พร้อมใช้งาน

TI-Innovator ™ Rover เป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับเชื่อมต่อกับ TI-Innovator ™ Hub โดยนำ Hub ไปวางยังตำแหน่งที่จัดไว้ให้ และนำเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE หรือ TI-Nspire ™ CX วางไว้บนเครื่องซึ่งมีที่ยึด

กระตุ้นให้นักเรียนคิดต่าง

โรเวอร์ช่วยลดอุปสรรคในการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ - ไม่ใช่แค่เพียงแค่เห็น แต่ได้ลงมือทำและนำเสนอออกมาผลงานซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาแบบเชื่อมโยงทั้งคณิตศาสตร์ การโค้ตโปรแกรมและการเคลื่อนที่

Take the on-ramp to robotics

โรเวอร์เป็นบทนำในการเขียนโค้ดและบังคับหุ่นยนต์ ภาษาที่ใช้โปรแกรมอย่างง่ายติดตั้งไว้ในเทคโนโลยีกราฟ TI ทำให้ง่ายในการโปรแกรมระบบ เรียกใช้งานและแก้ไขปัญหา

Make math a moving experience

การเคลื่อนไหวช่วยให้นักเรียนสามารถมีเข้าถึงคณิตศาสตร์ในอีกมุมมองหนึ่ง โรเวอร์ช่วยทำให้นักเรียนถูกกระตุ้นให้พวกเขาถามว่า "ถ้า ... ?" และแรงกระตุ้นให้หาคำตอบเพื่อให้รถมีสมรรถนะตามที่พวกเขาต้องการ

สร้างขึ้นมาสำหรับห้องเรียน

มอเตอร์ 2 ตัวของโรเวอร์สามารถชาร์จไฟแบตเตอร์รี่ได้อย่างคงทน อีกทั้งรถยังมีเซ็นเซอร์สี; เซ็นเซอร์ระยะทาง; จอแสดงผล LED; ช่องสำหรับใส่ปากกาวาดเส้นบนกระดาษ และเครื่องมือวัดการหมุนวนเพื่อดูทิศทาง

product-ti-innovator-input-output

โอกาสที่ไม่จำกัด

การออกแบบของ Rover ช่วยให้เชื่อมต่อกับ TI-Innovator ™ Hub ได้ ทำให้นักเรียนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานโรเวอร์ได้มากขึ้น

คุณสมบัติเฉพาะ

Hardware

อาร์ดแวร์

 • โครงรถอลูมิเนียม
 • แบตเตอร์รี่สามารถชาร์จได้
 • ขับเคลื่อน 2 ล้อโดยเป็นมอเตอร์เป็นอิสระต่อกัน
 • มอเตอร์ตรวจจับเพลาความละเอียดสูง
 • จุดวางปากกา
 • มีเซนเซอร์วัดระยะติดตั้งด้านหน้า
 • เครื่องมือวัดการหมุน (Gyroscope)
 • เซนเซอร์สีด้านล่าง
 • ไฟ LED แบบ RGB
 • ควบคุมโดย TI-Innovator™ Hub

สามารถใชข้งานร่วมกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ :

 • TI-84 Plus CE
 • TI-Nspire™ CX handheld
 • TI-Nspire™ CX CAS handheld
 • TI-Nspire™ CX Student Software
 • TI-Nspire™ CX CAS Student Software
 • TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
 • TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software
 • TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software
Support

การสนับสนุน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี
 • โทร : 02-679-8008
 • Email: opentech.ti@gmai.com
 • ติดต่อเรา
 • กิจกรรมในชั้นเรียน
 • การขอยืมอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรม
 • พร้อมแล้วสำหรับคู่มือฉบับสมบูรณ์

แหล่งข้อมูล

ใช้ลิงก์ในการศึกษาเพื่อให้ TI-Innovator ™ Rove ทำงานไดด้ประสิทธิภาพสูงสุดจาก และอัพเดท TI-Innovator ™ให้เป็นปัจจุบัน

ระบบปฏิบัติการและแอพลลิเคชัน

เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE, TI-Nspire ™ CX และ TI-Innovator ™ Hub with TI LaunchPad ™ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

TI-84 Plus CE

แอพพลิเคชัน TI-Innovator™ Hub สำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

อัพเดทเทคโนโลยีของ TI-Nspire™ CX

คู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ล่าสุดและเริ่มต้นใช้งานคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์จาก TI-Innovator™ Rover ให้มากที่สุด

ดาวน์โหลด PDF

ดูคู๋มืออเล็กทรอนิกส์

ทำให้ TI-Innovator™ Hub เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด/h2>

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเป็นเวอร์ชันล่าสุด TI-Innovator™ Hub. คุณจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการของเครื่องคิดเลขเวอร์ชันล่าสุดและ TI-Innovator sketch ซึ่งควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่คุณใช้กับ TI-Innovator เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

TI-Nspire™ CX family

TI-84 Plus CE

Rโปรแกรมตัวอย่าง

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม ซึ่งมี 3 วิธีในการทดสอบฟังก์ชันการทำงานและเคลื่อนที่ไปกับ Rover

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

เทคโนโลยี TI-84 Plus CE

พร้อมที่จะทำให้โรเวอร์เคลื่อนที่

ดู "วิธีการ" ในการจัดเตรียมโรเวอร์ของคุณเพื่อใส่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการเคลื่อนที่

เริ่มต้นที่นี้

โค๊ต ออกแบบ สร้าง

เปิดช่องทางใหม่สำหรับถามตอบ ศึกษา และทำงานร่วมกับกิจกรรมสำหรับเทคโนโลยี TI-Innovator ™

เรียนรู้พื้นฐานด้วยตัวเอง

ความรู้เบื้องต้นนี้จะให้คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบ TI-Innovator ™

เรียนรู้เพิ่มเติม

Test programs

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ TI-Innovator ™ Hub, Rover หรือ I / O ด้วยโปรแกรมทดสอบเหล่านี้

ส่วนประกอบของ On-board :

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE


หลักสูตร I/O :

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE


Rover สำหรับ:

เทคโนโลยี TI-Nspire™ CX

TI-84 Plus CE