ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ TI-36X Pro

เครื่องคำนวณทางวิทยาศาส จอแสดงผลสี่บรรทัดที่มีฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับสูงเหมาะสำหรับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ซึ่งเทคโนโลยีกราฟอาจไม่ได้รับอนุญาต

สถานที่จำหน่าย
36xpro

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • จอแสดงผล 4 บรรทัด
 • การคำนวณสถิติหนึ่ง-สองตัวแปร
 • จอแสดงผล MultiView ™ แสดงการคำนวณหลายรายการในเวลาเดียวกัน
 • เลือกองศา/เรเดียน , เลขทศนิยมแบบไม่จำกัดหรือระบุจำนวน , รูปแบบตัวเลข
 • 3 วิธีในการแก้ปัญหา- สมการตัวเลข, พหุนามและระบบของสมการเชิงเส้น
 • แสดงฟังก์ชันที่กำหนดไว้ในรูปแบบตาราง
 • หาค่าของอนุพันธ์และค่าอินทริกรัลสำหรับฟังก์ชันจริง
 • ดำเนินการเวกเตอร์และเมทริกซ์โดยใช้หน้าต่างรายการเวกเตอร์และเมทริกซ์
การทดสอบที่ได้รับการรับรอง

เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ TI-36X Pro ได้รับการยอมรับสำหรับใช้ในการสอบ SAT *, ACT * และ AP *

* SAT, ACT & AP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ College Board ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่รับรองผลิตภัณฑ์นี้ นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลง www.collegeboard.com.

Ideal for
 • พีชคณิต 1 และ 2
 • เรจาคณิต
 • ตรีโกณมิติ
 • สถิติ
 • แคลคูลัส
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสาตร์ระดับมหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัย
TI36Pro-View-multiple-calculations

ดูได้หลายการคำนวณในเวลาเดียวกัน

เปรียบเทียบผลลัพธ์และศึกษารูปแบบในหน้าจอเดียวกัน หน้าจอแสดงผล 4 บบรทัด

TI36Pro-see-math-exactly

การคำนวณเหมือนในตำราเรียน

ดูนิพนธ์ สัญลักษณ์ และเศษส่วนซ้อนซึ่งตรงตามตำราเรียน - ไม่จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับไวยากรณ์ทางเทคนิค และยังช่วยให้สามารถเข้าฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็ว

TI36Probuilt-in-solutions

ตัวแก้ปัญหาในตัว

คำสั่งที่ใช้งานง่าย ช่วยให้สามารถแก้สมการเชิงตัวเลข พหุนาม และระบบของสมการเชิงเส้นได้อย่างง่ายดาย

TI36xProbuilt-easy-to-use-mode

ง่ายต่อการใช้งาน

เมนูออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เข้าถึงคำสั่งได้ง่าย เลือกองศา/เรเดียน, ทศนิยม, Classic/MathPrint ™หรือรูปแบบตัวเลข

TI36Pro-explore-table-of-values

ศึกษาตารางค่า x, y

นักเรียนสามารถศึกษาตารางค่า (x, y) ของค่าที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติหรือโดยระบุค่า x ที่ต้องการ

gen-product-icon-tab-specifications

คุณสมบัติเฉพาะเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-36X Pro

gen-product-icon-specs-builtin-function

Built-in functionality

 • ตรวจสอบและแก้ไขรายการก่อนหน้าผ่านหน้าจอหลักที่เลื่อนได้
 • ใส่ค่าหรือผลลัพธ์เก่าลงในการคำนวณต่อไปได้
 • MathPrint ™ สำหรับการดูการคำนวณในสัญกรณ์คณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย pi, รากที่สองและเศษส่วน
 • 3 วิธีในการแก้ปัญหา- สมการตัวเลข, พหุนามและระบบของสมการเชิงเส้น
 • อนุพันธ์ตัวเลขและอินทิกรัลสำหรับฟังก์ชันจริง
 • เวกเตอร์และเมทริกซ์
 • สัญลักษณ์สัญกรณ์ของ π
 • ปุ่ม Toggle เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของคำตอบระหว่างค่าที่แน่นอนและค่าทศนิยม
 • ฟังก์ชันเศษส่วนและเศษส่วนซ้อน
 • การแปลงระหว่างเศษส่วน ทศนิยม เปอร์เซนต์
 • สามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างเศษส่วนเกินและจำนวนคละ
 • ลดความซับซ้อนของเศษส่วนโดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมสุ่มจำนวณและจำนวณเต็ม
 • เมนู Central MODE สำหรับเลือกการตั้งค่าโหมดเครื่องคิดเลข
 • การตั้งค่าเมนู
 • สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้โดยตรงโดยการกดปุ่มหรือกดเมนูแบบเลื่อนลง
 • Negation key
 • คุณลักษณะของโอเปอเรเตอร์แบบคงที่
 • การรวมและการเรียงสับเปลี่ยน
 • ตรีโกณมิติ
 • Hyperbolics
 • Logs และ antilogs
 • แปลงมุมจากองศาเป็นเรเดียนหรือเป็น grads
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • สามารถแก้ไขจำนวนทศนิยม
 • คุณลักษณะตาราง (x, y) กัตัวเลือก Auto และ Ask-x
 • สารมารถเขียนข้อมูล/รายการเบื้องต้นได้ 3 ข้อมูล/รายการ
 • รายการสูตร
 • การคำนวณสถิติหนึ่ง-สองตัวแปรที่มีการจัดเก็บอินพุตตัวแปรถาวรของ stat
 • EOS: (Equation Operating System)
 • 9 ค่าคงที่
 • สร้างได้ถึง 18 เมทริกซ์ / การแปลงหน่วย
 • การดำเนินการที่รอดำเนินการได้ถึงแปดรายการ
 • วงเล็บได้ถึง 23 วงเล็บ
 • สามารถกู้คืนข้อผิดพลาด
 • ระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • ตั้งค่าเครื่องคิดเลขได้อย่างง่ายและรวดเร็ว โดยกด 2 ปุ่ม เมนูเพื่อการสอบ
 • บันทึกตัวแปรได้ถึง 8 ตัวแปร (x,y,z,t,a,b,c,d)
 • การคำนวณในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
icon-hardware

ฮาร์ดแวร์

 • แสดงผล 4 บรรทัด จอแสดงผลแบบ LCD ง่ายต่อการอ่าน
 • ใช้พลังงานแบตเตอรี่ควบคุ่กับพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
 • ระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
 • พลาสติกแบบแข็ง และปุ่มต่างๆแบบสี
 • มีพื้นยางป้องกันการลื่นไถล
 • ฝาปิดกันกระแทกพร้อมใบแนะนำการใช้งานเบื้องต้น
 • เคสป้องกันการกระแทก
gen-product-icon-specs-support

การสนับสนุน