ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-30XB MultiView™

ได้รับการออกแบบด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่ช่วยให้คำนวณได้มากกว่าหนึ่งแบบ สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์และศึกษารูปแบบทั้งหมดบนหน้าจอเดียวกัน, TI-30XB MultiView™เหมาะสำหรับคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • จอแสดงผล 4 บรรทัด
 • คำนวณสถิติหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร
 • คุณลักษณะ MathPrint™
 • การแปลงเศษส่วน / ทศนิยม
 • เศษส่วนคณิตศาสตร์
 • เพิ่ม ตัด และวางข้อมูลได้
 • พลังงานจากแบตเตอร์รี่

ดูการคำนวณเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง

จอแสดงผลสี่บรรทัดช่วยให้สามารถป้อนการคำนวณได้มากกว่าหนึ่งการคำนวณ เปรียบเทียบผลลัพธ์และรูปแบบทั้งหมดบนหน้าจอเดียวกัน

คุณลักษณะ MathPrint™

ใช้คุณลักษณะ MathPrint ™เพื่อแสดงนิพจน์สัญลักษณ์และเศษส่วนเช่นเดียวกับที่ในหนังสือเรียน

ผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ เลขยกกำลังที่เหมาะสมและดูผลลัพธ์ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ศึกษาตารางค่า x, y

สามารถดูตารางค่าของ (x, y) โดยการกำหนดฟังก์ชัน ให้แสดงค่าอัตโนมัติหรือโดยป้อนค่า x ที่ต้องการ

คุณสมบัติเฉพาะเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-30XB MultiView™

ฟังก์ชันภายใน

 • ตรวจสอบและแก้ไขรายการก่อนหน้าได้
 • สามารถเปลี่ยนรูปแบบของคำตอบระหว่างเศษส่วนและทศนิยม
 • สามารถสุ่มจำนวน และจำนวนเต็มได้
 • ปุ่มลบ (Negation)
 • การตั้งค่าเมนู
 • สามารถเปลี่ยนระหว่างเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ
 • ลดความซับซ้อนของเศษส่วนอัตโนมัติ
 • คุณลักษณะของโอเปอเรเตอร์คงที่
 • การรวมและการเรียงสับเปลี่ยน
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • ฟังก์ชัน Hyperbolics
 • ฟังก์ชัน log และ antilogs
 • สามารถแปลงมุมจาก degree เป็น radians เป็น gradsti-30xb-mv
 • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
 • สามารถแก้ไขจำนวนทศนิยมที่ต้องการ
 • การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ 1 ตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการจัดเก็บตัวแปร
 • ฟังก์ชัน EOS: (Equation Operating System)
 • ดำเนินการได้ถึงแปดรายการ
 • วงเล็บได้สูงสุด 23 ระดับ
 • สามารถกู้ข้อมูลเมื่อผิดพลาด
 • สามารถจเก็บตัวแปรได้ 5 ตัวแปร
 • คำนวณในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ฮาร์ดแวร์

 • พลาสติกแข็ง
 • จอแสดงผลสองบรรทัด, หนึ่งบรรทัดเลื่อนได้ 11 หลัก พร้อมคำตอบ 10 หลักและเลขยกกำลังสองหลัก
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 • ฝาปิดกันกระแทก

การสนับสนุน

แหล่งข้อมูล

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฟรีและบริการต่างๆของ TI สำหรับเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-30XB MultiView™

คู่มือ

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ล่าสุด
เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-30XB MultiView™

Atomic Learning Tutorials

TI ได้ร่วมมือกับ Atomic Learning เพื่อพัฒนาข้อมูลเป็นวิดีโอทีละขั้นตอนซึ่งเจาะลึกลงไปในขีดความสามารถของเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ TI-30XS / TI-30XB MultiView™