ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI-Nspire™ CX CAS Handheld

ฟังก์ชันกราฟขั้นสูง ● จอแสดงผลแบบ Backlit ความละเอียดสูง ● สามารถชาร์จได้

เครื่องคำนวณเชิงกราฟรุ่นล่าสุดมาพร้อมด้วยระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้เข้าใจแนวคิดแบบรวบยอดที่เป็นนามธรรมในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ลึกขึ้น


ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

The TI-Nspire TI-nspire CX CASสามารถแก้ปัญหาพีชคณิตแบบติดตัวแปร สมการ การแยกแฟคเตอร์และการกระจายตัวแปร กำลังสองสมบูรณ์ หา antiderivatives การแก้ปัญหาในรูปแบบที่ไม่ลงตัว ทำให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับมัธยมจึงถึงมหาวิทยาลัย

gen-product-app-icon-calculator เครื่องคำนวณ
สามารถคำนวณผลในรูปนิพจน์ สมการและสูตรในสัญกรณ์คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม
gen-product-app-icon-spreadsheets ข้อมูลและสเปรดชีส
การดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปแบบของกราฟ
gen-product-app-icon-graph กราฟ
พล็อตและสังเกตฟังก์ชัน สมการและความไม่เท่ากัน เลื่อนจุดบนกราฟโดยใช้แถบเลื่อนเพื่ออธิบายลักษณะและอื่นๆที่เปลี่ยนแปลง
gen-product-app-icon-notes บันทึก
ใส่โน้ต ขั้นตอน คำแนะนำแ ละความคิดเห็นอื่น ๆ บนหน้าจอควบคู่ไปกับบทเรียนคณิตศาสตร์
gen-product-app-icon-geometry เรขาคณิต
สร้าง วิเคราะห์รูปเรขาคณิตและสร้างภาพเคลื่อนไหว
gen-product-app-icon-data-lists ข้อมูลแะสถิติ
สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบกราฟิกที่แตกต่างกันเช่น ฮิสโตแกรมแผนภูมิกล่อง แผนภูมิบาร์ แผนภูมิวงกลมและอื่น ๆ
gen-product-app-icon-dataquest แอพพลิเคชั่น Vernier DataQuest ™
เก็บข้อมูลการทดลองต่อเนื่องและสร้างกราฟการทดลองในแอปพลิเคชันเดียว

Vernier DataQuest ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Vernier Software & Technology

เร่งกระบวนการทำความเข้าใจ

The TI-Nspireนวัตกรมเครื่องคำนวณ CX CAS สามารถช่วยเป็นอีกกลยุทธในการสอน ซึ่งจากการวิจัยพบว่าช่วยเร่งกระบวนการทำความเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

gen-product-icon-multiple-reps การนำเสนอได้หลากหลายสามารถแก้ไขปัญหานิพจน์ได้หลายวิธี ทำให้นักเรียนสามารถเห็นภาพได้ว่าพีชคณิต, กราฟิก, รูปทรงเรขาคณิต, ตัวเลขและรูปแบบของนิพจธน์เหล่านั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร
gen-product-icon-dynamiclinking Dynamic Linkingนอกจากเอกสารและการนำเสนอรูปแบบต่างๆแล้ว นักเรียนสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์ได้โดยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวแปรหนึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมอย่างไร

เชื่อมกับโลกแห่งความเป็นจริง

นำภาพดิจิทัล รวมทั้งภาพถ่ายต่างๆวางซ้อนบนกราฟและสมการเพื่อดูความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโลกของความเป็นจริง

เทคโนโลี *TI-Nspire™ สามารถใช้งานร่วมกับรูปภาพตระกูล .jpg, .jpeg, .bmp and .png formats.

ใส่ค่าด้วยสัญกณ์ที่เหมาะสม

นำเทมเพลตคณิตศาสตร์มารวมกันเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถป้อนนิพจน์และดูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สูตร และเศษส่วนซ้อน ได้เช่นเดียวกับในหนังสือเรียนและบนกระดาน

คุณลักษณะของกล่องเคมีช่วยให้สามารถป้อนสูตรและสมการทางเคมีได้ง่าย

คลิก สไลด์ สร้าง และบันทึก เหมือนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อหาฟังก์ชันเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ CXCAS

สร้างเอกสาร หน้าเอกสาร และบันทึกงานเหมือนกับการเปิดไฟล์ แก้ไขไฟล์ และจัดเก็บไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

TI-Nspire™ CX CAS Student Software

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกับระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS) ซึ่งตรงกับความต้องการของหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยเรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมี TI-Nspire™ CX Teacher Software. เรียนรู้เพิ่มเติม

Available for Mac® and PC

ชาร์จได้ เป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลาหลายปี

แบตเตอร์แบบชาร์จได้ของ TI ง่ายต่อการชาร์จ สามารถใช้ได้ทั้งสาย USB , สายชาร์จไฟบ้าน หรือใช้แท่นชาร์จของ TI-Nspire™TI-Nspire
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ TI ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและช่วยลดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้สามารถใช้งานได้ 3 ปีภายใต้การใช้งานปกติ

แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ

Texas Instruments มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการจัดหาเครื่องมือการเรียนรู้ขั้นสูงที่ได้รับการออกแบบโดยร่วมมือกับนักการศึกษาและนักวิจัยชั้นนำ

นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นเรียนแล้ว TI ยังมีการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูตลอดจนกิจกรรมและเนื้อหาหลักสูตร

การพัฒนาให้เป็นมือชีพการสัมมนาทางเว็บ การปฏิบัติการ และการประชุมโดยครูผู้สอนด้วยเทคโนโลยี™ - T³™นำเสนอกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์ในเชิงปฏิบัติการ ข้อมูลเชิงลึกและวิธีการเพื่อความสำเร็จในชั้นเรียน

Math Nspired Teaching Resource Centerประกอบด้วยห้องสมุดออนไลน์ที่ครอบคลุมกิจกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของ TI-Nspire ™และเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเทคโนโลยี TI-Nspire ™

Science Nspired Teaching Resource Centerรวมถึงฟังกชันก์ต่างๆ เช่น ดาวน์โหลดแบบจำลอง, การศึกษานักเรียน, การประเมินกระบวนการและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับกลางและระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire CX CAS แบบพกพา

Hardware

 • จอสี แสดงผลแบบ backlit
 • ขนาดหน้าจอ 320 x 240 พิกเซล เส้นทแยง 3.5 นิ้ว
 • ความละเอียดหน้าจอ: 125 DPI สี 16 บิต
 • สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
 • มีพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องคำนวณและระหว่างเครื่องคำนวณกับเครื่องคำนวณ
 • หน่วยความจำขนาด 100 MB / หน่วยความจำในการทำงาน (RAM) 64MB

Built-in Functionality

 • สามารถคำนวนระบบพีชคณิตคอมพิวเตอร์ (CAS)
 • ฟังก์ชัน , ตัวแปร , การคำนวณเชิงขั้ว , ลำดับและกราฟ 3 มิติ
 • ฟังก์ชันของกราฟที่หลากหลาย สามารถกำหนดตัวแปร , บันทึก, กราฟและวิเคราะห์ในครั้งเดียว
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรายการในแอ็พพลิเคชัน Lists & Spreadsheet
 • สามารถย่อและขยายกราฟของฟังก์ชันได้ ได้ถึง 11 รูปแบบ
 • การประเมินตัวเลขในรูปแบบตารางสำหรับโหมดกราฟทั้งหมด
 • สามารถวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด จุดตัดแกน ความอินทิกรัล ความชัน สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง จุดเปลี่ยนโค้ง
 • รูปแบบกราฟที่แตกต่างกัน 6 รูปแบบและ 15 สี
 • สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทางเมทริกซ์ ได้แก่ Inverse , determinant , transpose , augment , elementary row operation , row echelon form , reduced row echelon form , คำนวณค่า eigenvalues และ eigenvectors
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหนึ่ง-สองตัวแปร รวมถึงแบบจำลองการถดถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial และ quartic polynomial
 • การพล็อตกกราฟทางสถิติรูปแบบ scatter plots, xy-line plots, histograms, regular และ modified box-and-whisker plots และ normal probability plots
 • การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง รวมถึง 10 ฟังก์ชั่นการทดสอบสมมุติฐาน, 7 ฟังก์ชั่นช่วงความเชื่อมั่น และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ประกอบด้วย cumulative distribution function (CDF), probability density function (PDF) และ inverse probability distribution function for normal, chi-squared, t-, และ F- distributions; และ the CDF and PDF for binomial, geometric และ Poisson distributions
 • สามารถใช้งานฟังก์ชันเรขาคณิต
 • ใช้ฟังก์ชันลัดได้อย่างรวดเร็ว โดยกดปุ่ม Ctrl
 • เลือกเมนูเลื่อนลงง่าย - เลียนแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่คุ้นเคย
 • เอกสาร TI-Nspire ™ (ไฟล์. tns) สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire ™ Software, เครื่องคิดเลข TI-Nspire ™ แบบพกพา โดยสามารถสร้างแก้ไข บันทึกและตรวจสอบได้
 • สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ (.jpeg, .jpg, .bmp, .png formats) ลงเครื่องได้
 • ศึกษานิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสัญลักษณ์ เพื่อดูรูปแบบและทำความเข้าใจที่มาของสูตรทางคณิตศาสตร์
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้หลายรูปแบบ ทั้งเชิงพีชคณิต กราฟ เรขรคณิต ตัวเลข และตัวหนังสือ
 • คุณลักษณะของกล่องเคมีช่วยให้สามารถป้อนสูตรและสมการทางเคมีได้ง่าย
 • ควบคุมจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับเครื่องเพื่ออัปเดตข้อมูลอื่น ๆ ทันทีและแสดงการเชื่อต่อโดยไม่ต้องสลับหน้าจอ (เช่น .. วาดกราฟของฟังก์ชั่นและไปดูผลต่อสมการและรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

Programming

 • ทั้งโปรแกรมเฉพาะในตัว โปรแกรมที่ผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นผู้กำหนดค่าฟังก์ชั่นและโปรแกรมเอง

Connectivity

 • สามารถอัพเกรดเครื่องคำนวณและซอร์ฟแวร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้คุณมีฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัย
 • มีสาย USB
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากซอร์ฟแวร์ไปยังเครื่องคำนวนได้

Data Collection Support

 • สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire Lab, Vernier EasyLink® USB Sensor และ Vernier EasyTemp®เพื่อตรวจจับและวิเคราะห์ข้อมูลในโลกแห่งความจริง

Accessories

 • สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้
 • มีเคสสไลด์พร้อมใช้งาน
 • แท่นชาร์จ TI-Nspire™ CX (TI-Nspire™ CX Docking Station)
 • TI-Nspire™ Lab Cradle

Support

อุปกรณ์เสริม TI-Nspire™ CX CAS

เพิ่มความสามารถของเครื่องคำนวณเชิงกราฟของและสร้างรูปแบบการเรียนด้วยอุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์พกพา TI-Nspire ™ CX

TI-Nspire™ Software

TURN YOUR PC OR MAC® INTO AN EXCEPTIONAL LEARNING TOOL

ซอฟต์แวร์ TI-Nspire ™ สามารถใช้งานด้านกราฟและฟังก์ชันการทำงานอื่น ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บนคอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป

Student Softwareprovides students with the ability to work beyond the classroom by taking what they’ve started in class on their handhelds and finishing it elsewhere on a PC or Mac® laptop or desktop. Learn More


Teacher Softwaredelivers an intuitive interface to help educators save time preparing assignments and tests and demonstrating important concepts in class. The built-in TI-SmartView™ emulator enables teachers to project a full interactive handheld alongside a large handheld screen, making it easier to visualize multiple representations and keystrokes. Learn More

TI-Nspire™ CX Navigator™ Systems

GET STUDENTS TALKING ABOUT MATH AND SCIENCE

TI-Nspire ™ CX Navigator ™ มีงานวิจัยสนับสนุนซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจมากขึ้น

ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ TI-Nspire ™ CX แบบเครื่องพกพาหรือซอฟต์แวร์* ของนักเรียน ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินผลได้มากกว่าการเลือกคำตอบ ทำให้สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและสามารถปรับการสอนได้ในทันที

นอกจากนี้ยังช่วยให้ง่ายต่อการบริหารการห้องเรียนและช่วยให้ครูสามารถประเมินบทเรียนออนไลน์และเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยนักเรียนให้เข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สำคัญยิ่งขึ้น

*เครื่องคำนวณแบบพกพาและซอฟต์แวร์ขายแยกกัน

TI-Nspire™ Lab Cradle

ขยายขอบเขตงความรู้ทางวิทยาศาสตร์

The TI-Nspire™ Lab Cradle combines with the Vernier DataQuest™ App for TI-Nspire™ and a selection of more than 50 data collection sensors to take science teaching and learning into new dimensions of student engagement and visualization of concepts.

เครื่องมือการเรียนรู้แบบพกพาช่วยสนับสนุนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งแบบใช้เซนอเซอร์ตัวเดียวและหลายตัว

คุณลักษณะสำคัญของแอ็พพลิเคชัน Vernier DataQuest สำหรับ TI-Nspire™™ประกอบด้วย:

 • Plug and play ความเรียบง่ายของ อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ เข้ากับอุปกรณ์ data collection สำหรับใช้เรียนในห้องแล็บ ห้องเรียนหรือพื้นที่ที่ต้องการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กราฟ ตารางหรือค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
 • คุณลักษณะการคาดเดาช่วยให้นักเรียนสร้างสมมติฐานและเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่เพื่อนำมาเปรียบเทียบผลลัพธ์
The Vernier EasyLink™ USB interface individually connects with more than 50 standard Vernier sensors to make data collection fun, faster, more accurate and more intuitive, and the Vernier EasyTemp™ temperature sensor provides a simple, accurate and inexpensive way to get students started collecting real-world data.

แท่นชาร์จ TI-Nspire™ CX (TI-Nspire™ CX Docking Station)

ประหยัดเวลาในการชาร์จ อัพโหลดและอัพเดต

แท่นชาร์จ TI-Nspire™ CX สามารถเก็บเครื่องคำนวณเชิงกราฟได้ถึง 10 เครื่อง

 • ชาร์จเครื่องคำนวณให้มีแบตเตอร์รี่เต็ม
 • อัพโหลดเอกสาร กิจกรรมในชั้นเรียนและการบ้านโดยใช้ TI-Nspire ™ Teacher Software
 • อัพเดทระบบปฏิบัติการโดยใช้ TI-Nspire™ Teacher Software
 • ใช้แท่นชาร์จ 6 เครื่องในการดำเนินการพร้อมกันบนคอมพิวเตอร์
The TI-Nspire™ CX Docking Station supports TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS handhelds, TI-Nspire™ with Touchpad and TI-Nspire™ CAS with Touchpad.

แบตเตอร์รี่แบบชาร์จได้ของ TI "ใช้มาก เปลี่ยนน้อย"

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ TI ช่วยทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ alkaline AAA เป็นประจำ เมื่อไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่บนเครื่องคำนวณว่าแบตเตอร์ใกล้หมดสามารถใช้ TI-Power Adapter หรือ TI-Nspire ™ CX หรือ TI-Nspire ™ Docking Station * เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเครื่องคำนวณ

การใช้งานปกติและมีการบำรุงรักษาที่เหมาะสม แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จะมีอายุการใช้งานได้ถึง 3 ปี

ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์พกพา TI-Nspire ™ CX ให้ได้มากที่สุด

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฟรีและบริการต่างๆของ TI สำหรับเครื่องคำนวณพกพา

คู่มือ

คู่มือ TI-Nspire พร้อมช่วยให้คุณได้เรียนรู้กับเทคโนโลยี TI-Nspire

ระบบปฏิบัติการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคำนวณเชิงกราฟได้รับการอัพเดตมีระบบปฏิบัติการล่าสุด

เร่งกระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม TI-Nspire

Math Activities

คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี Nspire

มีบทเรียนที่ครอบคลุมแนวคิดที่ยากในการสอน ที่ยากในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้การเรียนคณิตศาสตร์ของพวกเขา

Middle Grades Mathematics ● Algebra 1 ● Geometry ● Algebra 2 ● Precalculus ● Calculus ● Statistics

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรม : Boats In Motion

ให้นักเรียนได้สังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรือในแม่น้ำเพื่อจะแก้สมการสมการทางคณิตศาสตร์และพีชคณิต

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรม : จุด เส้น และระนาบ

ศึกษาความสัมพันธ์ของจุด เส้น และระนาบพิกัด

เรียนรู้เพิ่มเติม

Science Activities

Science Nspired

การออกแบบบทเรียนแบบปรับเปลี่ยนได้ จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาหัวข้อวิทยาศาสตร์ที่จำเป็น

Life Science ● Earth Science ● Physical Science ● Biology ● Chemistry ● Physics

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรม : Electric Field Hockey

นักเรียนสามารถใช้แบบจำลองในการสังเกตและควบคุมสนามไฟฟ้า เส้นไฟฟ้า ขั้วบวกและขั้วลบเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

กิจกรรม : Light Me Up!

นักเรียนศึกษาสามารถศึกษาภาพใหญ่จากการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาค เมื่อขั้วไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงถูกวางไว้ในสารละลาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านทางวิดีโอออนไลน์

TI ได้ร่วมมือกับ Atomic Learning เพื่อพัฒนาข้อมูลเป็นวิดีโอทีละขั้นตอนซึ่งเจาะลึกลงไปในขีดความสามารถของเครื่องคำนวณเชิงกราฟ

พื้นฐาน

กราฟและเรขาคณิต

ข้อมูลและสเปรดชีส

…. และmore

ครูที่ดีร้างนักเรียนที่ดี

Teachers Teaching with Technology™(T3), TI’s renowned professional development community, offers online and onsite training to help you maximize the impact of TI-Nspire™ Technology in your classroom.

Free live and on-demand webinars

Gain valuable insights, proven strategies and tips on using TI technology and activities from the Math Nspired and Science Nspired resource centers.

เรียนรู้เพิ่มเติม

TI-Nspire™ for Dummies

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ซึ่งสนับสนุนทุกสิ่งที่จำเป็นต้องใช้และทำงานกับเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยภาพหน้าจอและตัวอย่างที่นี้ คู่มือแนะนำในทางปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีกราฟได้ดีที่สุด

TI-Nspire สำหรับมือใหม่ Vol. 1 วิธีเข้าใจถึงแก่นแท้ของคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น โดยคู่มือจาก Tech Powered Math ช่วยแนะนำเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน calculator, graphing, geometry, lists and spreadsheets, data and statistics, notes and Vernier DataQuest™

มีอยู่ใน Kindle

Using CAS Features Like a Champion (TI-Nspire™ Tutorials: Getting Started With the TI-Nspire Graphing Calculator)

ในชุดที่สองของชุดนี้ ใส่ใจเป็นพิเศษกับคุณลักษณะเฉพาะ CAS ของ TI-Nspire CAS คุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การกระจายแฟคเตอร์และการแก้สมการอย่างง่ายรวมไปถึงเทคนิคขั้นสูงอื่น ๆ เช่น การแก้สมการที่ซับซ้อน อนุพันธ์ อินทิกรัล และสมการดิฟเฟอร์เรนเชียล

มีอยู่ใน Kindle

Vernier DataQuest ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Vernier Software & Technology