ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI-89 Titanium

เครื่องคำนวณกราฟฟิตี TI-89 Titanium ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักศึกษาทางวิศวกรรมขั้นสูงมาพร้อมกับแอพพลิเคชัน 16 ชุดรวมถึง EE * Pro®ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะมากกว่า 700 สมการและชุดข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปต้องการ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • มี 16 แอปพลิเคชันในเครื่องคำนวณ รวมถึง EE*Pro®, CellSheet™และ NoteFolio™
 • มีหน่วยความจำแฟลชมากกว่าของ TI-89 ถึงสามเท่า
 • มีช่อง USB ในตัวพร้อมสาย USB

คำนวณได้อย่างแม่นยำ

แก้สมการติดตัวแปร แยกตัวประกอบ รวมตัวประกอบ กำลังสองสมบูรณ์ และปฏิยาอนุพันธ์ขีดจำกัด ของคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่แน่นอนในรูปแบบที่ไม่ลงตัวบนแพลตฟอร์ม CAS ที่มีประสิทธิภาพ

จอแสดงผลในสัญกรณ์ที่เหมาะสม

แสดงภาพและแก้ไขนิพจน์ที่ซับซ้อน ด้วยคุณลักษณะ Pretty Print ของเครื่องคิดเลขเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ๆ ที่แสดงสมการและผลลัพธ์ด้วยสัญกรณ์ที่เป็นรากฐาน เศษส่วนแบบเรียงซ้อน และ superscript exponents.

ง่ายในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในโลกแห่งความจริง

ศึกษาว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการทำงานอย่างไรในชีวิตจริงด้วยการวัดการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ แสง เสียง แรงและอื่น ๆ ด้วยเซ็นเซอร์ที่ร่วมมือกันระหว่าง TI กับ Vernier Software & Technology โดยถ่ายข้อมูลผ่านทางระบบ Calculator-Based Laboratory ™ CBL 2 ™
เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องคิดเลขพกพา TI-Nspire ™ CX CAS เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอบสนองความต้องการของหลักสูตรคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนระดับกลางจนถึงระดับวิทยาลัย ทำให้ TI กล้ายเป็นเทคโนโลยีอันดับต้นๆของเทคโนโลยีเรื่องกราฟ

สนับสนุนแนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ศึกษาความเชื่อมโยงและส่งเสริมความเข้าใจในแนวคิดสำคัญ ๆ

สามารถสร้าง แก้ไข บันทึก และแชร์ กิจกรรมในชั้นเรียนหรือการบ้านได้

 • สามารถสร้าง แก้ไข บันทึก และแชร์ กิจกรรมในชั้นเรียนหรือการบ้านได้
 • เครื่องคิดเลขกราฟสามารถใช้งาน กราฟ เรขาคณิต ข้อมูลและสถิติ รายการและสเปรดชีต และบันทึกแอพพลิเคชัน
 • สามารถนำรูปภาพ กราฟซ้อนกัน และสมการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันในโลกจริง
 • อนุญาตให้ใช้ในการทดสอบ SAT*, PSAT/NMSQT* and AP*

* SAT & AP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของคณะกรรมการเข้าศึกษาวิทยาลัย PSAT / NMSQT เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของคณะกรรมการเข้าศึกษาวิทยาลัยและ National Merit Scholarship Corporation ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและไม่รับรองผลิตภัณฑ์นี้ นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลง www.collegeboard.com and www.act.org.
†เทคโนโลยี TI-Nspire™ สามารถใช้งานรูปภาพตระกูล .jpg, .jpeg, .bmp and .png formats.

คุณสมบัติเฉพาะเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-89 Titanium

ฟังก์ชันภายใน

 • สามารถอัพเกรดซอร์ฟแวร์ได้ ทำให้มีฟังก์ชันและแอปพลิเคชันทันสมัย
 • RAM 188 K และ ROM 2.7 MB สำหรับเก็บข้อมูลและแอพฯ
 • RAM 188 K และ ROM 2.7 MB สำหรับเก็บข้อมูลและแอพฯ
 • RAM 188 K และ ROM 2.7 MB สำหรับเก็บข้อมูลและแอพฯ
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้
 • การใช้งานแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในรูป Icon desktop
 • มีช่อง USB ไว้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณกับคอมพิวเตอร์ หรือกับเครื่องคำนวณด้วยกันเอง
 • มีช่อง I/O ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของ Texas Instruments
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้ การใช้งานแบ่งเป็นหมวดหมู่ ในรูป Icon desktop มีช่อง USB ไว้โอนถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคำนวณกับคอมพิวเตอร์ หรือกับเครื่องคำนวณด้วยกันเอง
 • มีสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับเครื่อง และเครื่องกับคอมพิวเตอร์
 • สายเชื่อมต่อ TI และ TI Connect ™software ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคำนวณไปยังคอมพิวเตอร์หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคำนวณได้
 • รวมถึงแอพพลิเคชัน : CellSheet™, EE*Pro®, Finance, NoteFolio™, Organizer, Polynomial Root Finder, Simultaneous Equation Solver, StudyCards™, Symbolic Math Guide.
 • มีแอพพลิเคชันให้บริการจาก TI และนักพัฒนาชั้นนำอื่น ๆ
 • ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์คณิตศาสตร์ขั้นสูงเหมาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีระบบการแสดงผลแบบ Pretty Print และสามารถแสดงผลเป็น 2 ส่วนคือ บน/ล่าง ซ้าย/ขวา
 • ในหน้าจอ Home Screen สามารถเรียกคำสั่งที่ได้ทำไปแล้ว ย้อนกลับได้ถึง 99 คำสั่ง
 • สามารถคำนวณและให้ผลลัพธ์ได้ทั้งจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน
 • การคำนวณทางพีชคณิต แคลคูลัส สมการดิเฟอเรนเชียล สามารถติดตัวแปรได้
 • สามารถคำนวณและแปลงหน่วยได้มากกว่า 100 หน่วย จาก 28 หมวด
 • สามารถเก็บค่าคงที่ได้ 20 ค่า
 • สามารถวาดกราฟสมการฟังก์ชัน กราฟสมการอิงตัวแปรเสริม กราฟสมการเชิงขั้ว กราฟลำดับ กราฟสามมิติ กราฟดิฟเฟอเรนเชียล
 • สามารถกำหนดสมการของกราฟต่างๆรวมกันได้มากกว่า 99 สมการ และบันทึกกราฟได้
 • สามารถแสดงค่าที่ได้จากสมการในรูปของตาราง
 • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชัน หารากสมการ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด พื้นที่ใต้กราฟ ความชัน จุดตัดของกราฟ จุดเปลี่ยนโค้ง(Inflection) สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง
 • ใช้ตัวแปรที่มีการกำหนดซ้ำในครั้งก่อนหน้า
 • ความชันและทิศทางของสมการเชิงอนุพันธ์
 • สามารถแก้ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยวิธีเชิงตัวเลขแบบ RK และ Euler
 • สามารถหมุนภาพสามมิติ ตามแนวแกน X ,Y ,Z
 • การวิเคราะห์ทางสถิติแบบ 1 ตัวแปร 2 ตัวแปร และหาสมการถดถอยได้ 10 รูปแบบ
 • เขียนกราฟทางสถิติ แบบจุด แบบเส้นXY และ แบบ Box Plots ได้ สามารถวาดกราฟฮีสโตแกรม และวาดสมการถดถอยได้
 • การกระทำทางเมตริกได้แก่ inverse ,determinant ,transpose ,augment ,elementary ,row operation ,reduced row echelon form และสมาชิกของเมทริกเป็นได้ทั้งจำนวนจริงจำนวนเชิงซ้อน และติดตัวแปรได้
 • การกระทำทางเมตริกชั้นสูง eigenvalues ,eigenvectors ,LU ,QR
 • สามารถบันทึกค่านิพจน์หรือเตริกซ์ในรูปของตัวแปร เพื่อคำนวนผลลัพธ์ได้ง่ายเมื่อมีการเปลี่ยนค่าบางตัวแปร
 • การแก้สมการโดยการแทนค่า (Numeric Equation Solver)
 • การกระทำทางคณิตศาสตร์ในระบบเลขฐาน 16 และฐาน 2 รวมทั้งการแปลงฐาน
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้ และบันทึกลงในเครื่อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้
 • ตัวเลือกการเขียนโปรแกรม
 • ฟังก์ชัน CATALOG ตามตัวอักษรเพื่อเข้าถึงและปุ่ม "help" แสดงข้อมูลสำหรับแต่ละฟังก์ชันและคำสั่ง
 • การจัดหน่วยความจำโดยสร้างโฟลเดอร์สำหรับแอ็พพลิเคชันโดยเฉพาะหรือวิชา
 • ชุดตัวอักษร 255 สัญลักษณ์ประกอบไปด้วยตัวอักษรกรีก(Greek) ตัวอักษระบบ(System) และตัวอักษรนานาชาติ
 • สามารถใช้งานร่วมกับ Calculator-Based Laboratory™ (CBL 2™) และ Calculator-Based Ranger™ (CBR™) เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลอง
 • สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องคำนวณTI-89 Titanium, TI-89, Voyage™ 200, TI-92 Plus หรือ TI-92.
 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน และแบคอัพแบตเตอรี่ แบบซิลเวอร์ออกไซด์เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก
 • เคสสไลด์ทนต่อแรงกระแทก

ฮาร์ดแวร์

 • ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน 4 ก้อน และแบคอัพแบตเตอรี่ แบบลิเทียมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายขณะเปลี่ยนแบตเตอรี่หลัก

การเขียนโปรแกรม

 • รวมถึงแอพพลิเคชัน : CellSheet ™, EE * Pro®, Finance,Localization, German Localization, NoteFolio™, Organizer, Polynomial Root Finder, Simultaneous Equation Solver, Spanish Localization, Statistics with List Editor (English, French, German and Spanish versions), StudyCards™, Symbolic Math Guide
 • มีแอพพลิเคชันให้บริการจาก TI และนักพัฒนาชั้นนำอื่น ๆ

การเชื่อมต่อ


 • สามารถอัพเกรดเครื่องคำนวณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ทำให้สามารถใช้งานและแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (Apps) ทีทันสมัย
 • สายเชื่อมต่อ TI (อุปกรณ์เสริม) และซอฟต์แวร์ TI Connect ™ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องคำนวณ TI-89 Titanium หรือ Voyage™ 200

การสนับสนุนโปรแกรม Data collection

 • ใช้งานร่วมกับระบบ CBL 2 ™, CBR 2 ™ Motion Sensor, Vernier EasyLink®และ Vernier EasyTemp® ในการรวบรวมและวิเคราะห์

อุปกรณ์เสริม

 • สาย USB สำหรับ Windows®/Mac®
 • สาย USB หัว Standard A กับหัว Mini-B
 • ซอร์ฟแวร์ TI Connect™

การสนับสนุน

แอพพลิเคชันของ TI-89 Titanium

ปรับเปลี่ยนรูปการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชันของ TI-89 Titanium การเพิ่มแอพพลิเคชันช่วยขยายขีดความสามารถของเครื่องคำนวณเชิงกราฟทำให้สามารถเข้าใจแนวคิดเชิงลึกของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชัน Cabri Geometry™ สำหรับ TI-89 Titanium

สามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับการการเรียนโดยมีการตอบโต้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผ่านเครื่องคำนวน

สำรวจเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ TI คือ CabriLog®กับนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียง Jean-Marie Laborde เพียงแค่มองสิ่งที่แอพพลิเคชันเรขาคณิตของ Cabri ™ Jr. สามารถทำได้:
 • ฟังก์ชันในการวิเคราะห์ เปลี่ยนรูป และ Euclidean geometric.
 • สร้างรูปเรขาคณิตซึ่งสัมพันธ์กับจุด ,จุดโลคัส ,เส้น ,รูปหลายเหลี่ยม ,วงกลมและรูปพื้นฐานทางเรขาคณิต
 • สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตได้ทันที เพื่อดูรูปแบบ คาดเดาและสรุปผล ซึ่งทำให้สามมารถเข้าใจได้ง่ายและมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน

แอพพลิเคชัน Calculus Tools สำหรับ TI-89 Titanium

แอพพลิเคชัน Calculus Tools ช่วยให้นักเรียนศึกษาแนวคิดแคลคูลัสในเชิงลึกมากขึ้นกว่าที่สามารถศึกษาด้วยเครื่องคำนวณ TI นักเรียนสามารถตรวจสอบการประยุกต์โดยใช้วิธีการที่ต่างกันและนำมาเปรียบเทียบเทคนิคการอินทิกรัลในแต่ละวิธี!

แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาแนวคิดแคลคูลัสในเชิงลึก ซึ่งสามารถศึกษาด้วยเครื่องคำนวณ TI

สามารถเรียนรู้ :
 • ลำดับ
 • อนุกรม
 • เวกเตอร์ แคลคูลัส
 • อนุกรมฟูรีเย
 • และอิ่นๆ

แอพพลิเคชัน CellSheet™ สำหรับ TI-89 Titanium

เครื่องคำนวณสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใช้ในหลากหลายชั้นเรียนโดยเพิ่มความสามารถในโปรแรกมสเปรดชีต!
 • อนุญาตให้นักเรียนป้อนข้อมูลและข้อความในเซลล์
 • สร้างสูตรเซลล์และใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน
 • นำเข้าข้อมูลและนำข้อมูลออกจาก Microsoft® Excel® โดยใช้t CellSheet™ Converter software

EE*Pro® สำหรับ TI-89 Titanium

EE * Pro โดย da Vinci Technologies Group, Inc. เป็น App ที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่างสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งช่วยศึกษาแนวคิดหลักสูตร EE โดยเลือกจากสมการมากกว่า 700 และข้อมูลที่จำเป็นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ถูกจัดการเพื่อความสะดวกสบายโดนแบ่งเป็นส่วน :

 • การวิเคราะห์
 • สมการ
 • แหล่งอ้างอิง

Finance App for TI-89 Titanium (preloaded)

นักเรียนเครื่องคิดเลขกราฟ TI ที่ใช้สำหรับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสามารถใช้การคำนวณด้านการเงินในแอพพลิเคทางการเงินได้!

สามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นทางการเงินขั้นสูงลงในเครื่องคำนวนได้ โดยโปรแกรมเหล่านี้รวมถึง:

 • มูลค่าของเงินตามเวลา (TVM)
 • กระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอ
 • ค่าตัดจำหน่าย
 • และอื่นๆ

แอพพลิเคชัน The Geometer's Sketchpad® สำหรับ TI-89 Titanium

ศึกษาเรขาคณิตด้วยกับแอพพลิเคชัน Geometer Sketchpad!

นักเรียนสามารถสร้าง วิเคราะห์ แปลงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และแผนภาพทางเรขาคณิตและสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่

 • รูปหลายเหลี่ยม
 • ลูกศร
 • ภาคตัดกรวย
 • และอื่นๆ

แอพพลิเคชัน ME*Pro® สำหรับ TI-89 Titanium

แอพพลิเคชัน ME * Pro®โดย da Vinci Technologies Group, Inc. เป็นแอพพลิเคชันแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งช่วยให้พวกเขาศึกษาแนวคิดสำหรับหลักสูตร ME ในเครื่องคำนวนเชิงกราฟ โดยเลือกจากสมการมากกว่า 700 สมการและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ถูกจัดการเพื่อความสะดวกสบายโดนแบ่งเป็นส่วน :

 • การวิเคราะห์
 • สมการ
 • รูปหลายเหลี่ยม
 • แหล่งอ้างอิง

เลือกจากสมการมากกว่า 700 สมการและข้อมูลที่จำเป็นโดยทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล

แอพพลิเคชัน NoteFolio™ สำหรับ TI-89 Titanium (preloaded)

การใช้คีย์บอร์ดของ TI ไปพร้อมกับแอพพลิเคชัน NoteFolio ™ ที่นักเรียนสามารถพิมพ์โน้ตในชั้นเรียนได้อย่างง่ายดาย!

คีย์บอร์ด TI ร่วมกับแอพพลิเคชัน NoteFolio ™ บนเครื่องคำนวณเชิงกราฟช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนโน้ตใหม่หรือแก้ไขบันทึกก่อนหน้าได้

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือก ตัด คัดลอก วาง ลบและแทรกข้อความลงในบันทึกได้ โดยสามารถแชร์ไปยังเครื่องคำนวนเชิงกราฟเครื่องอื่นๆได้

แอพพลิเคชัน Organizer สำหรับ TI-89 Titanium

นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขของตนเพื่อเขียนปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ เขียนสิ่งที่ต้องทำและบันทึก

 • จัดการตารางเรียน
 • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
 • บันทึก email และ หมายเลขโทรศัพท์
 • ปฏิทินรายปี รายสัปดาห์และรายวัน

นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน Organizer ช่วยให้ติดตามงานจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

แอพพลิเคชัน Polynomial Root Finder สำหรับ TI-89 Titanium

เพิ่มประโยชน์และฟังก์ชันของ TI-86 ให้ลงในเครื่องคิดเลข วิธีการแก้ปัญหาแบบเฉพาะ ที่จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดของพหุนามได้ดียิ่งขึ้น

Students can:

 • ง่ายในการใส่ค่าสัมประสิทธิ์ และกราฟพหุนามได้ถึงดีกรี 30
 • หาค่ารากที่เป็นจำนวนจริง จำนวนเชิงซ้อน และบันทึกพหุนามในเทอม Y = Editor เพื่อสร้างกราฟ
 • บันทึกค่าสัมประสิทธิ์และวิธีการแก้ปํญหาสำหรับใช้งานครั้งต่อไป
 • ทำงานในสเปน

แอพพลิเคชัน Simultaneous Equation Solver สำหรับ TI-89 Titanium

เพิ่มประโยชน์และฟังก์ชันของเครื่องคำนวนข คำนวณการแก้ปัญหาสำหรับระบบสมการเชิงเส้นที่มีขนาดถึง 30x30

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถ:

 • ใส่ข้อมูลสัญลักษณ์
 • บันทึกและแก้ไขเวกเตอร์ได้สูงสุด 5 ค่า
 • ดู residuals และ reduced row echelon form (RREF)
 • บันทึกค่าสัมประสิทธิ์และวิธีการแก้ปํญหาสำหรับใช้งานครั้งต่อไป

TI-89 Titanium ทำให้สถิติและความน่าจะเป็นเป็นเรื่องง่าย

TI ไม่ได้ขายแอพพลิเคชันนี้นี้ โปรดซื้อแอปนี้จาก SmartSoft®.

ทำให้สถิติและความน่าจะเป็นง่ายขึ้น เป็นเครื่องมือศึกษาด้านสถิติและความน่าจะเป็นที่ดีที่สุด

ทำให้ผู้ใช้งานเพิ่มความเข้าใจและความสำเร็จทางสถิติโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายนี้ และเมนูที่เรียบง่ายช่วยให้สามารถใช้งานหัวข้อที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

แอพพลิเคชันที่ครอบคลุมนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอน ตัวอย่าง บทแนะนำบทคัดย่อ และภาพเคลื่อนไหวแบบกราฟิก

View sample solutions with screenshots of the app at http://www.ti89.com/spme/index_spme.htm

สถิติกับแอพ List Editor Editor สำหรับ TI-89 Titanium

แอพพลิเคชันมีฟังก์ชันการใช้งานในหลักสูตรสถิติ AP * ( statistics capabilities, inferential statistics )

นักเรียนสามารถนำข้อมูลเข้า ดูและวางแผนข้อมูลจาก CBL 2 ™ ดูการแจกแจงการกระจาย การทดสอบ ช่วงเวลา การถดถอยพหุคูณ การสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง

* AP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของคณะกรรมการวิทยาลัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตและไม่รับรองผลิตภัณฑ์นี้

แอพพลิเคชัน StudyCards™ สำหรับ TI-89 Titanium

แอพพลิเคชัน StudyCards ช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถสร้างการ์ดอิเล็กทรอนิเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำแบบทดสอบ

นักเรียนยังสามารถดาวน์โหลดแฟลชการ์ดที่เตรียมไว้ได้จากหัวข้อ "แหล่งข้อมูล"ทางด้านล่าง ลงบนเครื่องคำนวนเชิงกราฟ

แอพพลิเคชัน Symbolic Math Guide สำหรับ TI-89 Titanium

คำอธิบายทีละขั้นตอนสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆพีชคณิตและแคลคูลัส

รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ลดความซับซ้อนของนิพจน์
 • กระจายนิพจน์
 • แก้ไขปัญหาสมการ
 • คำนวณค่าอนุพันธ์
 • คำนวณอินทิกรัลไม่จำกัดเขต
 • และอื่นๆ

อุปกรณ์เสริมของเครื่องคำนวณเชิงกราฟTI-89 Titanium

เพิ่มคาวมสามารถของเครื่องคำนวนเชิงกราฟและสร้างการเรียนรู้ที่ปรับตามความต้องการด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคำนวนเชิงกราฟ

ระบบ CBL 2™

ระบบ CBL 2 เป็นแบบพกพาอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา ซึ่งใช้แบตเตอรี่เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยสามารถเรียกดูและวิเคราะห์โดยเครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI ด้วยระบบ CBL 2 และเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมเช่นวัดการเคลื่อนไหว อุณหภูมิ แสง เสียงค่า pH แรงและอื่น ๆ อีกมากมาย

เซนเซอร์การเคลื่อนไหว CBR 2™

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว CBR 2 ™ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคิดเลขเชิงกราฟขได้รับการออกแบบมาสำหรับครูที่ต้องการให้นักเรียนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหว เช่น ระยะทางความเร็วและความเร่ง เหมาะสำหรับพีชคณิตผ่านแคลคูลัสและสถิติวิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์

ซอร์ฟแวร์ TI Connect™

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ TI Connect ™ ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI-84 Plus C Silver Edition ในการโอนข้อมูล อัปเดตระบบปฏิบัติการ (OS) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์คำนวณ (Calculator) และโหลดโปรแกรมและภาพลงในเครื่องคำนวณกราฟ TI-84 Plus C ของคุณ

ดาวน์โลหดสำหรับ Windows

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac

แหล่งข้อมูล

บทเรียนเฉพาะวิชาและเครื่องมือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและบริการของ TI สำหรับเครื่องคิดคำนวน TI-89 Titanium

ระบบปฏิบัติการ

อัพเดต TI-89 Titanium ให้เป็นระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

คู่มือ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-89 Titanium
ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ล่าสุดและเริ่มต้นใช้งานคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องคิดเลข TI-89 Titanium ให้มากที่สุด

กิจกรรม

การแลกเปลี่ยนกิจกรรม กิจกรรมที่มากจากนักการศึกษาและผู้จัดพิมพ์มีมากกว่า 1000 กิจกรรมให้นำไปใช้ได้ฟรี เรียกดูฐานข้อมูลนี้ สำหรับกิจกรรมจะแยกตามวิชา ระดับชั้น เครื่องคิดเลขที่ใช้หรือ หรือคีร์ยเวิร์ดของคุณเอง ซึ่งต่อไปนี้เป็นเพียงไม่กี่กิจกรรม

Average Roller Coaster

Students graphically discover how to find the average value of a function.

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

นักเรียนสามารถศึกษาการเคลื่อนไหวแบบซิมเปิ้ลฮาร์โมนิกทในแง่ของการแกว่ง ศึกษาจากสูตรที่กำหนดขึ้นมา โดยเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและการกระจัด ความแตกต่างของความเร่ง จากนั้นเชื่อโยงจากความเร่งกลับไปสู่การกระจัด