ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

ฟังก์ชันการใช้งานใกล้เคียงกับตระกูล TI-84 Plus เพิ่มการออกแบบใหม่ที่เครื่องบางขึ้น ที่หน้าจอสีที่คมชัดขึ้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เบาและบางลงกว่ารุ่น TI-84 Plus รุ่นก่อนหน้า 30%
 • หน้าจอแบบ backlit
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
 • มีให้เลือกหลายสี
 • สามารถโหลดแอพและรูปภาพได้
 • ฟังก์ชัน MathPrint ™

สีของเครื่อง ความคมชัดของหน้าจอ

มองเห็นแนวความคิดได้อย่างชัดเจนและทำให้การเชื่อมต่อระหว่างสมการข้อมูลและกราฟมีสีสันได้เร็วขึ้น

 • การอ่านหน้าจอที่เพิ่มขึ้นด้วยจอแสดงผลแบบแบคทีเรียที่มีความละเอียดสูง
 • แยกกราฟหลายๆกราฟออกจากกันโดยใช้สี ลักษณะของกราฟ
 • การเพิ่มเส้นตาราง ทำให้อ่านกราฟได้ง่าย

การทดสอบที่ได้รับการยอมรับ

TI-84 Plus CE ได้รับการรับรองสำหรับใช้ในการสอบต่อไปนี้:

 • การทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย PSAT*, SAT*, and ACT®
 • การทดสอบ AP* ที่อนุญาตหรือต้องใช้เครื่องคิดเลขกราฟ
 • การทดสอบ Praxis ™ที่ได้รับอนุญาตหรือต้องใช้เครื่องคิดเลขกราฟ
 • ได้รับการอนุญาตสำหรับใช้ในการสอบ IB


เพิ่มเติม

เครื่องคำนวนสามารถชาร์จโดยใช้สาย USB, ไฟบ้าน หรือ แท่นชาร์จ( TI Charging Station CE )

เปรียบเทียบฟังก์ชันการใช้งานเครื่องคำนวณเชิงกราฟตระกูล TI-84 Plus

โครงสร้างเมนูและการทำงานแบบเดียวกับตระกูล TI-84 Plus ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

เชื่อมต่อกับโลกแห่งความเป็นจริง

รูปภาพสามารถเพิ่มความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ นำภาพจากคอมพิวเตอร์ยังเครื่องคำนวณเชิงกราฟเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียน สร้างแรงบันดาลใจ

แหล่งเรียนรู้โดยสมบูรณ์

กิจกรรม

บทเรียนเฉพาะเรื่องและเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับ TI-83 Plus, TI-84 Plus และ TI-84 Plus CE

กิจกรรม

พัฒนาความเป็นมืออาชีพ

การสัมมนาทางเว็บ บทแนะนำ การฝึกอบรมและหลักสูตรที่จัดโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรอง T³ เพื่อช่วยให้พบเป้าหมายในชั้นเรียน เป็นเวลากว่า 25 ปีที่องค์กร T³ ได้ให้การพัฒนาวิชาชีพซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการสอน

การสัมมนาบนเว็บ

คุณลักษณะฌฉพาะเครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

ฮาร์ดแวร์


 • ความละเอียดหน้าจอ: 320 x 240 พิกเซล ; ขนาดหน้าจอ 2.8 "
 • ความละเอียดหน้าจอ : 140 DPI ; 16 บิต
 • แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้
 • หน่วยความจำ FLASH ROM 3 MB สำหรับจัดเก็บและเก็บข้อมูลแอปพลิเคชัน
 • RAM 154 KB
 • USB port for computer connectivity, unit-to-unit communication with TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition, and other TI-84 Plus C Silver Edition graphing calculators
 • เคสไลด์ทนแรงกระแทก
 • มีนาฬิกาภายใน สามารถรถบอกวันที่และเวลาได้
 • Available Teacher Pack (EZ Spot) that includes:
  • 10 เครื่องคำนวณ
  • 5 สาย USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
  • 5 สาย สำหรับเชื่อมเครื่องคำนวณกับเครื่องคำนวณ
  • คู่มือ Getting Started 1 เล่ม
  • โปสเตอร์ 1 ห้องเรียน

ฟังก์ชันภายใน


 • สามารถเพิ่มภาพลงในกราฟ
 • 15 สีสำหรับกราฟฟังก์ชัน
 • เปลี่ยนสไตล์และสีของกราฟได้
 • Catalog Syntax Help
 • CATALOG ตามตัวอักษรของการดำเนินงานการคำนวณของ TI ทั้งหมดในเมนูเดียว
 • เข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูงจากเมนูแบบเลื่อนลง
 • สามารถคำนวณจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อนได้อย่างแม่นยำ โดยคำนวณได้ 14 หลัก
 • กราฟ 10 rectangular functions, 6 parametric expressions, 6 polar expressions และ 3 recursively-defined sequences
 • สามารถกำหนดฟังก์ชันกราฟได้ถึง 10 แบบพร้อมกัน รวมถึงวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล
 • โหมดของกราฟลำดับ จะแสดงอนุกรมเวลา , ลำดับที่เพิ่มขึ้นและเฟส
 • กำหนดตัวแปรได้ถึง 999 รายการ
 • สามารถปรับการซูมเข้า/ออกได้ถึง 17 รูปแบบ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในตารางโดยแปรงเป็นกราฟ
 • สามารถวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด จุดตัดแกน ความอินทิกรัล ความชัน สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง จุดเปลี่ยนโค้ง
 • 8 different graph styles for differentiating the look of each graph drawn
 • ตัวเลือกแบ่งหน้าจอแนวนอนและแนวตั้ง
 • สามารถปรับการซูมเข้า/ออกได้ถึง 17 รูปแบบ
 • เก็บเมทริกซ์ขนาด 10 - 50x50
 • การดำเนินงานของเมทริกซ์ inverse, determinant, transpose, augment, reduced row echelon form ,elementary row operations และการแปลงเมทริกซ์เป็น lists และ vice-versa
 • การวิเคราะห์ทางสถิติหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร รวมถึงรูปแบบของการถอถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial, and quartic polynomial
 • ข้อมูลทางสถิติ 3 แบบ สำหรับกราฟการกระจาย , กราฟ xy-line, ฮิสโตแกรม , กราฟทั่วไปและแบบแปลง เช่นกราฟกล่องและกราฟความน่าจะเป็นปกติ
 • คุณลักษณะสถิติขั้นสูงประกอบด้วย 10 ฟังก์ชันการทดสอบสมมติฐาน, 7 ฟังก์ชันช่วงความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • 15 ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ได้แก่ Normal, Student-t, Chi-square, Binomial และ Poisson
 • ฟังก์ชันทางธุรกิจ ได้แก่ Time-Value-of-Money (TVM), กระแสเงินสดและการตัดจำหน่าย โปรแกรมจำลองสำหรับอาจารย์เพื่อขึ้นหน้าจอในการแก้ไขปัญหา TVM
 • แก้ไขสมการเชิงอนุพันธ์
 • การคำนวณ 11 รูปแบบของสมการถดถอย

การเขียนโปรแกรม


 • สนับสนุนการเขียนโปรแกรม พื้นฐานTI และ ASM
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้จำกัดเนื่องจากพื้นที่ว่างของเครื่องมีจำกัด

การเชื่อมต่อ


 • สามารถอัพเกรดเครื่องคำนวณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ทำให้สามารถใช้งานและแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (Apps) ทีทันสมัย
 • มีสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับเครื่อง และเครื่องกับคอมพิวเตอร์
 • สายเชื่อมต่อ TI และ TI Connect ™software ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคำนวณไปยังคอมพิวเตอร์หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคำนวณได้

แอพพลิเคชั่น

 • Cabri™ Jr
 • CellSheet
 • ภาคตัดกรวย
 • กราฟอสมการ
 • Language Localizers
 • ตารางธาตุ
 • การหา Polynomial Root / แก้สมการ Simultaneous
 • แบบจำลองความน่าจะเป็น
 • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Science tools)
 • TI TestGuard
 • การแปลงข้อมูลของกราฟ
 • Vernier EasyData®

การสนับสนุนโปรแกรม Data collection


 • สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Calculator-Based Ranger™ (CBR™), Vernier EasyLink® และ Vernier EasyTemp® เพื่อให้สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้

อุปกรณ์เสริม


 • ซอฟต์แวร์ TI-SmartView ™ Emulator สำหรับตระกูล TI-84 Plus อนุญาตให้อาจารย์ใช้ในการน้ำเสนอหน้าจอของเครื่องคำนวณไปยังชั้นเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการสอนเกี่ยวกับแนวความคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การสนับสนุน

แอพพลิเคชันเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

ออกแบบการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชันเครื่องคำนวนเชิงกราฟ TI-84 Plus CE การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแอพพลิเคชันของเครื่องคิดเลขทำให้เข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

แอพพลิเคชัน Cabri™ Jr. Geometry

สามารถเพิ่มมิติใหม่ให้กับการการเรียนโดยมีการตอบโต้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผ่านเครื่องคำนวน
สำรวจเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ TI คือ CabriLog®กับนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียง Jean-Marie Laborde เพียงแค่มองสิ่งที่แอพพลิเคชันเรขาคณิตของ Cabri ™ Jr. สามารถทำได้:
 • ฟังก์ชันในการวิเคราะห์ เปลี่ยนรูป และ Euclidean geometric.
 • สร้างรูปเรขาคณิตซึ่งสัมพันธ์กับจุด ,จุดโลคัส ,เส้น ,รูปหลายเหลี่ยม ,วงกลมและรูปพื้นฐานทางเรขาคณิต

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตได้ทันที เพื่อดูรูปแบบ คาดเดาและสรุปผล ซึ่งทำให้สามมารถเข้าใจได้ง่ายและมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน

แอพพลิเคชัน CellSheet™

เครื่องคำนวณสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อใช้ในหลากหลายชั้นเรียนโดยเพิ่มความสามารถในโปรแรกมสเปรดชีต!
 • อนุญาตให้นักเรียนป้อนข้อมูลและข้อความในเซลล์
 • สร้างสูตรเซลล์และใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน
 • นำเข้าข้อมูลและนำข้อมูลออกจาก Microsoft® Excel® โดยใช้ CellSheet™ Converter software

แอพพลิเคชัน Conic Graphing

แอพพลิเคชันนี้จะนำเสนอสมการในรูปแบบฟังก์ชัน พารามิเตอร์หรือเชิงขั้ว และให้วิธีง่ายๆในการศึกษากราฟภาพตัดกรวยทั้ง 4 รูปแบบ
 • วงกลม
 • วงรี
 • ไฮเปอร์โพล่า
 • พาราโบล่า
ใส่พารามิเตอร์ที่ต้องการ
 • กราฟ
 • ติดตาม
 • แก้ปัญหาลักษณะของสมการภาคตัดกรวย

แอพพลิเคชัน Inequality Graphing

สามารถป้อนกราฟอสมการ โดยใช้เครื่องหมายอสมการ รวมทั้งสีของที่ทับซ้อน จุดตัด การ trace จุด ของฟังก์ชันต่างๆ

แอพพลิเคชัน Language Localization

แอปพลิเคชันนี้จะแปลข้อความ แจ้งข้อผิดพลาดและฟังก์ชันส่วนใหญ่ให้เป็นภาษาต่อไปนี้
ฝรั่งเศส; เยอรมัน; สเปน; ดัตช์; เดนมาร์ก; สวีเดน; โปรตุเกส

ตารางธาตุ

แอพพลิเคชันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงตารางธาตุเพียงอย่างเดียว ยังสามารถศึกษาและทบทวนแนวโน้มของธาตุในตารางธาตุได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องคำนวนเชิงกราฟ

ประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ :

 • 15 คุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 109 ธาตุ
 • ภาพตารางธาตุ
 • การแบ่งธาตุต่างๆ

แอพพลิเคชัน Polynomial Root Finder and Simultaneous Equation Solver

สามารถหารูทของสมการพหุนาม ได้แก่
 • ใส่พหุนามได้ถึดีกรี 10
 • ง่ายต่อการใช้ ด้วยหน้าจอ POLY MODE เพื่อตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมด
 • แสดงค่ารากเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมสำหรับหลายราก
 • สามารถเลือกที่จะแสดงเฉพาะรากจริงเท่านั้นสำหรับพหุนามดีกรี 2 และ 3
 • สำหรับพหุนามดีกรี 4 ขึ้นไป จะแสดงรากในรูปแบบของจำนวนเชิงซ้อน
 • เก็บพหุนามในรูป Y = สำหรับกราฟและการหาค่า
 • ตรวจสอบว่ารากเป็นศูนย์ของฟังก์ชันพหุนามโดยเก็บรากไว้ในรูปจำนวนจริง
Simultaneous Equation Solver capabilities include:
 • ใส่ระบบสมการได้ถึง 10 สมการและ 10 ตัวแปร
 • ง่ายต่อการใช้ด้วย หน้าจอ SIMULT MODE เพื่อตั้งค่าตัวเลือกทั้งหมด
 • แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณในกรณีที่มีคำตอบ คำตอบอนันต์ หรือไม่มีคำตอบ
 • เก็บค่าสัมประสิทธิ์เมทริกซ์ เมทริกซ์เสริมและการแก้ปัญหา
 • แสดงรูปแบบ Reduced Row Echelon

แอพพลิเคชัน Probability Simulation

ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็นด้วยภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบสองทางที่จำลองการหมุนลูกเต๋า การโยนเหรียญ และการสุ่มตัวเลขบนเครื่องคำนวณ
รวมถึง
 • กราฟบาร์
 • ตารางทดลองข้อมูล
 • การตั้งค่าสำหรับระบุจำนวนการทดลอง
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล
 • การถ่วง

นอกจากนี้นักเรียนสามารถนำข้อมูลออกที่เก็บมาไปเพื่อศึกษาต่อได้

แอพพลิเคชัน Science Tool

Science Tools สามารถแปลงหน่วยในเครื่องได้ ใช้ประโยชน์จากเครื่องคิดเลขในห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับแอพพลิเคชันนี่้

แอพพลิเคชันนี้ประกอบด้วย

 • ค่าคงที่และการแปลงหน่วย
 • ครื่องคำนวณแสดงตัวเลขนัยสำคัญ
 • เครื่องมือเกี่ยวกับกราฟ
 • เครื่องมือเกี่ยวกับเวกเตอร์


TI TestGuard™

โปรแกรม TI TestGuard ™ สามารถควบคุมเครื่องในการทดสอบความรู้ โดยสามารถ :

 • ลบหรือปิดการใช้งานโปรแกรม* และแอพพลิเคชันในเครื่องคิดเลขนักเรียนก่อนทำการทดสอบ
 • ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นของในเครื่องคำนวณของนักเรียนก่อนทำการทดสอบ
 • กู้คืนโปรแกรมและแอพพลิเคชันในเครื่องคำนวณของนักเรียนหลังจากกการทดสอบได้
 • ทำงานเพียงเฉพาะเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE ของอาจารย์
 • ลบหรือปิด * ข้อมูลจากเครื่องคิดเลขกราฟ TI-84 Plus CE

แอพพลิเคชัน Transformation Graphing

นักเรียนสามารถเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับฟังก์ชันและเพิ่มความเข้าใจเรื่องกราฟ ใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชัน เพียงแค่ใส่ฟังก์ชันและดูการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์
นักเรียนสามารถใช้ในการ :
 • ดูได้ทันทีว่า การเปลี่ยนค่าของสัมประสิทธิ์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกราฟอย่างไร
 • เห็นถึงความสัมพันธืของสมการและข้อมูลโดยการเปลี่ยนแปลงค่าสัมประสิทธิ์

แอพพลิเคชัน Vernier EasyData™

Tแอพพลิเคชัน EasyData™ จาก Vernier Software & Technology เป็นซอฟต์แวร์เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับ TI-84 Plus CE ® แอ็พทำงานโดยอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลเมื่อใช้กับอุปกรณ์ Vernier EasyTemp ® เซ็นเซอร์และฟังก์ชันการทดลองสำหรับเซ็นเซอร์ Vernier ทุกรุ่น. EasyData ™รองรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเซ็นเซอร์ Vernier USB (เฉพาะตระกูล TI-84 Plus), CBR ™, CBR ™ 2 โดยใช้ TI-84 Plus CE

อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE

ช่วยขยายขีดความสามารถของเครื่องคำนวณเชิงกราฟและสร้างสื่อเพื่อเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟTI-84 Plus CE

แท่นชาร์จ ( TI Charging Station CE )

แท่นชาร์จ CE ที่ออกแบบมาสำหรับการชาร์จเครื่องคิดเลขกราฟ TI-84 Plus CE

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • ชาร์จไฟได้สูงสุด 10 เครื่องต่อครั้ง
 • เป็นที่เก็บเครื่องคิดเลขขณะชาร์จ
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องคำนวณกราฟ TI-84 Plus CE

รวมไปถึงการสั่งซื้อของ Teacher Pack และแยกจำหน่ายต่างหากเมื่อซื้อแบบสแตนด์อโลน

ซอฟต์แวร์ TI-SmartView ™ CE Emulator สำหรับตระกูล TI-84 Plus

ซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายของเครื่องคำนวนเชิงกราฟตระกูล TI-84 Plus ทำให้อาจารย์นำเสนอหน้าจอของเครื่องคิดเลขในห้องเรียนซึ่งเป็นเครื่องมือสาธิตที่เหมาะสำหรับการสอนชั้นเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวความคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ซอร์ฟแวร์ TI Connect™ CE

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ TI Connect™ CE ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคำนวนเชิงกราฟได้ โอนข้อมูล อัปเดตระบบปฏิบัติการ (OS) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลข (Apps) แก้ไขและโหลดโปรแกรมไปยังเครื่องคำนวนเชิงกราฟ

ดาวน์โหลดสำหรับ PC

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac

เซนเซอร์การเคลื่อนไหว CBR 2™

เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว CBR 2 ™ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องคิดเลขเชิงกราฟได้รับการออกแบบมาสำหรับครูที่ต้องการให้นักเรียนเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนที่ เช่น ระยะทางความเร็วและความเร่ง เหมาะสำหรับพีชคณิต แคลคูลัสและสถิติ วิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

เครื่องคิดเลขกราฟ TI-84 Plus CE สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่ได้

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ TI สามารถใช้งานได้นานถึงสองสัปดาห์ในการชาร์จไฟครั้งเดียว สำหรับการใช้งานในห้องเรียน TI Rechargeable Battery สามารถใช้งานได้ถึง 5 วันในการชาร์จไฟครั้งเดียว โดยใช้สาย USB หรือ TI-Power Adapter

แหล่งข้อมูล

บทเรียนเฉพาะวิชาและเครื่องมือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประโยชน์จากกิจกรรมและบริการของ TI สำหรับเครื่องคิดคำนวน TI-84 Plus CE graphing calculator

ระบบการทำงาน

อัพเดต TI-84 Plus CE ให้เป็นระบบปฏิบัติการปัจจุบัน

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือผลิตภัณฑ์ล่าสุดและเริ่มต้นใช้งานคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-84 Plus CE ให้มากที่สุด

กิจกรรม

ดาวน์โหลดกิจกรรมในชั้นเรียนได้ฟรั ซึ่งจะสร้างแนวทางในการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่เขียนขึ้นสำหรับ TI-83 Plus และ TI-84 Plus สามารถใช้กับเครื่องคำนวณกราฟ TI-84 Plus C Silver Edition

ดูรายการกิจกรรมทั้งหมด

ใช้สมมาตรเพื่อหาจุดยอดของพาราโบลา

นักเรียนวาดกราฟสมการกำลังสองและตรวจสอบความสมมาตรโดยเลือกคู่ที่มีค่า y เท่ากัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

แก้ปัญหาสมการตรีโกณมิติ

สามารถแสดงและวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์และรูปแบบโดยใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับพีชคณิต

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไม่ขึ้นอยู่่กับคำ

นักเรียนใช้การจำลองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการทดลองของเหตุการณ์ที่เป็นอิสระกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม

โรงรถไหนดีกว่ากัน ?

นักเรียนจะหาทางแก้ปัญหาให้กับระบบมการเชิงเส้นโดยใช้เทคโนโลยี พวกเขาจะนำเสนอกับสองปัญหา; การขายเพลงและค่าที่จอดรถ

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทเรียน การเรียนรู้อะตอม

TI ได้ร่วมมือกับ Atomic Learning เพื่อพัฒนาข้อมูลเป็นวิดีโอทีละขั้นตอนซึ่งเจาะลึกลงไปในขีดความสามารถของเครื่องคิดเลขกราฟ TI-84 Plus C

เรียนรู้เพิ่มเติม