ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคำนวณเบื้องต้น TI-15 Explorer™

ให้นักเรียนในระดับประถมต้น (grades 3 – 6) พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและเริ่มต้นเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • ลดจำนวนเศษส่วนให้เหลือน้อยที่สุดโดยอัตโนมัติหรือทีละขั้นตอน
 • แปลงเศษส่วน เศษส่วนเกิน จำนวนคละ ตัวเลขทศนิยมและเปอร์เซ็นต์
 • ดำเนินการตามลำดับ M-D-A-S
 • ดูรายการและผลลัพธ์ได้สูงสุดสองรายการพร้อมกัน

เริ่มสร้างพื้นฐานของความสำเร็จทางคณิตศาสตร์ในอนาคต

เครื่องคิดเลขสามารถแสดงผลการคำนวณเศษส่วนได้สองแบบพร้อมกัน ทำให้นักเรียนสามารถเริ่มต้นการเชื่อมโยงจุดสำคัญทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน และแล้วท้าทายนักเรียนลองลดรูปของเศษส่วนและจำนวนคละในการหารแบบปกติ เศษ/ส่วน หรือให้ใช้เครื่องคิดเลขในการลดรูปโโยอัตโนมัติหรือเปลี่ยนเป่นค่าทศนิยม

ทำให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง

สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาคณิตศาสตร์โดยใช้แฟลชการ์ดในเครื่อง ซึ่งเป็นการท้าทักษะในการบวกการบวก ลบ คูณ หาร. ซึ่งควรทำการตั้งค่าแฟลชการ์ดโดยกำหนดอายุและรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ฟังก์ชันการทำงานของแฟลชการ์ดจะให้คำแนะนำแก่นักเรียนเมื่อมีการป้อนคำตอบที่ไม่ถูกต้องและมีป้ายบอกคะแนนภายในซึ่งจะช่วยให้ครูตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนได้

คุณสมบัติเฉพาะเครื่องคำนวณเบื้องต้น TI-15 Explorer™

ฟังก์ชันภายใน

 • Flashcards อิเล็กทรอนิกส์ 3 ระดับความยากโดยใช้ปุ่ม "ระดับความยาก"
 • เลือก + - x ÷ หรือหาเครื่องหมายการดำเนินการ
 • เครื่องคำนวณช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้
 • ดูคำแนะนำด้วยคุณลักษณะ "guess and check"
 • เศษส่วนแสดงในรูปเศษส่วนซ้อน
 • เลือกจำนวนคละหรือเศษส่วนเกิน
 • เลือกเพื่อลดความซับซ้อนของเศษส่วนให้เป็นคำต่ำสุดโดยอัตโนมัติหรือทีละขั้นตอน
 • จอแสดงผลบ่งชี้เมื่อต้องมีการแยกเศษส่วนเมื่อใด
 • การแปลงระหว่างเศษส่วนเกินกับจำนวนคละ
 • การแลงระหว่างเศษส่วน ทศนิยม และเปอร์เซนต์
 • เลขเลือกหรืออนุญาตให้มีการป้อนปัจจัยร่วมกัน
 • ดูปัจจัยที่ใช้เพื่อลดความซับซ้อน
 • ดูรายการและผลลัพธ์ได้สูงสุด 2 รายการพร้อมกัน
 • ตรวจสอบและแก้ไขรายการก่อนหน้า
 • ดูผลการแบ่งเป็นส่วนที่เหลือ เศษส่วนหรือทศนิยม
 • การดำเนินการสองอย่าง : แสดงเครื่องหมายและผลลัพธ์
 • ปุ่มลบ (-) Negation
 • คำนวณเลขยกกำลังและรากที่สอง
 • สัญลักษณ์ π
 • แปลงค่า π เป็นตัวเลขทศนิยม
 • ล้างรายการสุดท้ายหรือรายการทั้งหมดและการตั้งค่า
 • สามารถกดลบตัวเลขและแก้ไข
 • เปรียบเทียบจำนวน สมกา่รรวมถึงอสมการได้
 • การแทนค่า : thousandths through thousands
 • สามารถจำหนดจำนวนทศนิยมที่ต้องการ
 • ดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตามหลัก M-D-A-S
 • มีวงเล็บได้ถึง 23 ระดับ
 • สามารถย้อนกลับเมื่อเกิดค่าผิดพลาด
 • สามารถเก็บข้อมูลหน่วยความจำของการตั้งค่าและรายการก่อนหน้าได้

ฮาร์ดแวร์

 • พลาสติกแข็ง
 • 2 บรรทัด และใส่ได้เลข 11 ตัวต่อหนึ่งบรรทัด
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และพลังงานแสงอาทิตย์
 • ฝาปิดกันกระแทกพร้อมคู่มือลัด
 • ชุดอุปกรณ์สำหรับครู ( ประกอบด้วย 10 เครื่องคำนวณ ที่เก็บเครื่อง ครูคู่มือภาษาอังกฤษและสเปน โปสเตอร์เครื่องคิดเลข )

การสนับสนุน