ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI-Nspire™ Lab Cradle

TI-Nspire ™ Lab Cradle ใช้งานร่วมเข้ากับแอพพลิเคชัน Vernier DataQuest ™ สำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™และสามารถเลือกใช้เซนเซอร์เก็บข้อมูลได้มากกว่า 50 ชุดเพื่อเปิดมิติให่ม่ของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เ ทำให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเห็นภาพของแนวความคิด (concepts)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณสมบัติโดยรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย TI-Nspire™ Lab Cradle ได้หลากหลาย

สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการได้กว้างขึ้น มีตัวเลือกในการใช้งาน ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวในเวลาเดียวกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การแก้ปัญหาแบบครบวงจรช่วยเพิ่มเวลาเรียนให้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสในการสอบถามและการอภิปรายในห้องเรียน

พอร์ท 5 พอร์ต โดยเป็นอะนาล็อก 3 และแบบดิจิตอล 2 เครื่อง - TI-Nspire Lab Cradle ช่วยให้นัสามารถใช้เซ็นเซอร์ได้ถึง 5 ตัวในครั้งเดียว ด้วยอัตราการเก็บข้อมูบที่สูง มีขนาดกะทัดรัดและสะดวกสบายเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการในห้องเรียนและเหมาะสำหรับงานนอกสถานที่

labcradle_screenshot
แอพพลิเคชัน Vernier DataQuest™ สำหรับ TI-Nspire™

ด้วยแอปพลิเคชัน Vernier DataQuest ™สำหรับ TI-Nspire นักเรียนสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ สำหรับความต้องการขั้นสูง แอพพลิเคชัน Vernier DataQuest สนับสนุนการตั้งค่าระยะไกล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอื่น ๆ

คุณสมบัติเฉพาะ TI-Nspire™ Lab Cradle

Built-in Functionality

 • พอร์ตที่พร้อมใช้งานาสำหรับ Cradle : 3 พอร์ทแบบอะนาล็อก 2 พอร์ทแบบดิจิทัลและพอร์ต mini USB สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟขนาดเล็ก
 • สนับสนุนโดยแอพพลิเคชัน Vernier DataQuest ในเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire แบบพกพาและซอฟต์แวร์

  แอพพลิเคชัน Vernier DataQuest :
  • เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลายมากขึ้น
  • สามารถสร้างสมมุติฐานแบบกราฟิกโดยใช้คุณลักษณะ Draw Prediction
  • สามารถทำการทดลองซ้ำเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการเปลี่ยนตัวแปรต่างๆเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และอภิปรายข้อสรุปในชั้นเรียน
 • มีพื้นที่ 32 MB of ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่
 • เก็บตัวอย่างได้ 100,000 ตัวอย่างต่อวินาที
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire และ TI-Nspire CAS ทั้งหมด (ยกเว้นเมื่อ TI-84 Plus ถูกติดบนเครื่อง TI-Nspire with Touchpad)

อาร์ดแวร์

 • ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่แบบชาร์จได้ของ TI
 • สามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมดของอุปกรณ์เก็บข้อมูลของ Vernier Software and Technology™
 • สามารถใช้งานร่วมกับ TI-Nspire handhelds, TI-Nspire software หรือโหมด in standalone
 • เลือกวิธีการชาร์จได้หลายแบบ : อะแดปเตอร์ผ, สาย USB เชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์, TI-Nspire Cradle Charging BayCradle Bay
 • รวบรวมข้อมูลพร้อมกันได้สูงสุด 5 ช่อง
 • LED ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่และการรวบรวมข้อมูล
 • สามารถคล้องเชือกเพื่อทำให้พกพาสะดวก

การสนับสนุน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี
 • โทร : 02-679-8008
 • Email: opentech.ti@gmai.com
 • ติดต่อเรา
 • การขอยืมอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรม ยืมเครื่องคิดเลขของ TI สำหรับการประเมินผลหรือการฝึกอบรม

อุปกรณ์เสริม TI-Nspire™ Lab Cradle

ขยายขีดความรู้ทางวิทยาศาสตร์

TI-Nspire ™ Lab Cradle ใช้งานร่วมเข้ากับแอพพลิเคชัน Vernier DataQuest ฃ™ สำหรับ TI-Nspire ™และชุดเซนเซอร์เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 80 ชุดเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ของการมีส่วนร่วมของนักเรียนและการสร้างภาพประกอบแนวความคิด

สามารถใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ในการเก็บรวมรวบและวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติที่สำคัญของแอพพลิเคชัน Vernier DataQuest สำหรับ TI-Nspire™ ประกอบด้วย :

 • Plug and play ความเรียบง่ายของ อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ เข้ากับอุปกรณ์ data collection สำหรับใช้เรียนในห้องแล็บ ห้องเรียนหรือพื้นที่ที่ต้องการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กราฟ ตารางหรือค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
 • คาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสร้างสมมติฐานและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้
 • อินเทอร์เฟซ Vernier EasyLink ™ USB เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์มาตรฐาน Vernier กว่า 80 แบบเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลรวดเร็ว แม่นยำและใช้งานง่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม

คุณสมบัติที่สำคัญของแอพพลิเคชัน Vernier DataQuest สำหรับ TI-Nspire™ ประกอบด้วย :

 • Plug and play ความเรียบง่ายของ อุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI-Nspire ™ เข้ากับอุปกรณ์ data collection สำหรับใช้เรียนในห้องแล็บ ห้องเรียนหรือพื้นที่ที่ต้องการ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล กราฟ ตารางหรือค่า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล โดยนักเรียนสามารถเลือกเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
 • คาดเดาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสร้างสมมติฐานและเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้
 • อินเทอร์เฟซ Vernier EasyLink ™ USB เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์มาตรฐาน Vernier กว่า 80 แบบเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลรวดเร็ว แม่นยำและใช้งานง่าย
เรียนรู้เพิ่มเติม