ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

ซอฟต์แวร์ TI-SmartView ™ CE Emulator สำหรับตระกูล TI-84 Plus

เครื่องมือสาธิตเหมาะสำหรับการสอนแนวคิด ใจความสำคัญทางด้านคณิตศาสตร์


ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
smartview-lead-classroom-inst

ห้องเรียนชั้นนำ

ซอฟต์แวร์ TI-SmartView ™ CE เลียนแบบเครื่องคำนวณกราฟในตระกูล TI-84 Plus บนเครื่อง PC หรือMac® ทำให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการสอนในชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์

Keep the class on track

ประวัติการกดคีย์ทำให้นักเรียนมีวิธีการที่ง่ายและพร้อมที่จะปฏิบัติตามครู นักการศึกษาสามารถคัดลอกและวางการกดปุ่มลงในแอ็พพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อสร้างเอกสารประกอบคำบรรยายแบบชั้นเรียน

เพิ่มความเข้าใจของนักเรียน

นำเสนอได้ถึง 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ กราฟ ตาราง สมการและหน้าจอข้อมูล โปรแกรมจำลอง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นด้วย

สามารถจับภาพหน้าจอ

ลากหน้าจอ
TI-SmartView ™ CE สามารถงานได้กับแอพพลิเคชั่นที่รองรับเช่น Microsoft® Word

สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ง่าย

สามารถใช้แบบจำลองซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เห็นปุ่มต่างๆของเครื่องคำนวณเพื่อให้นักเรียนสามารถดูตามได้

Microsoft Word และ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

ฟังก์ชันภายใน


 • แบบจำลอง the TI-84 Plus CE, TI-84 Plus C Silver Edition และ TI-84 Plus
 • นำเสนอได้ถึง 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ กราฟ ตาราง สมการและหน้าจอข้อมูล
 • ประวัติการกดปุ่ม
 • รวบรวมภาพหน้าจอได้หลายภาพ
 • สามารถเพิ่มภาพลงในกราฟ
 • 15 สีสำหรับกราฟฟังก์ชัน
 • เปลี่ยนสไตล์และสีของกราฟได้
 • Catalog Syntax Help
 • CATALOG ตามตัวอักษรของการดำเนินงานการคำนวณของ TI ทั้งหมดในเมนูเดียว
 • เข้าถึงฟังก์ชันขั้นสูงจากเมนูแบบเลื่อนลง
 • คำนวณจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อนให้ผลลัพธ์แม่ยำ 14 หลักและแสดงด้วยตัวเลข 10 หลักบวกเลขยกกำลังสองตัว
 • กราฟ 10 rectangular functions, 6 parametric expressions, 6 polar expressions และ 3 recursively-defined sequences
 • สามารถกำหนดฟังก์ชันกราฟได้ถึง 10 แบบพร้อมกันรวมถึงวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล
 • โหมดของกราฟลำดับ จะแสดงอนุกรมเวลา , ลำดับที่เพิ่มขึ้นและเฟส
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อของตัวแปรได้ โดยจัดเก็บได้ถึง 999 ตัวแปร
 • สามารถปรับการซูมเข้า/ออกได้ถึง 17 รูปแบบ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในตารางโดยแปรงเป็นกราฟ
 • สามารถวิเคราะห์กราฟ ได้แก่ จุดสูงสุด จุดต่ำสุด จุดตัดแกน ความอินทิกรัล ความชัน สมการเส้นสัมผัส ความยาวส่วนโค้ง จุดเปลี่ยนโค้ง
 • รูปแบบกราฟที่แตกต่างกัน 8 รูปแบบเพื่อแยกความแตกต่างของรูปลักษณ์ของแต่ละกราฟ
 • ตัวเลือกแบ่งหน้าจอแนวนอนและแนวตั้ง
 • ดูกราฟและตารางในหน้าเดียวกัน
 • เก็บเมทริกซ์ขนาด 10 - 50x50
 • การดำเนินงานของเมทริกซ์ รวมถึง inverse, determinant, transpose, augment, reduced row echelon form ,elementary row operations และการแปลงเมทริกซ์เป็น lists และ vice-versa
 • การวิเคราะห์ทางสถิติหนึ่งตัวแปร สองตัวแปร รวมถึงรูปแบบของการถอถอย logistic, sinusoidal, median-median, linear, logarithmic, exponential, power, quadratic polynomial, cubic polynomial, and quartic polynomial
 • ข้อมูลทางสถิติ 3 แบบ สำหรับกราฟการกระจาย , กราฟ xy-line, ฮิสโตแกรม , กราฟทั่วไปและแบบแปลง เช่นกราฟกล่องและกราฟความน่าจะเป็นปกติ
 • คุณลักษณะสถิติขั้นสูงประกอบด้วย 10 ฟังก์ชันการทดสอบสมมติฐาน, 7 ฟังก์ชันช่วงความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
 • 15 ฟังก์ชันการกระจายของค่าความน่าจะเป็น ได้แก่ Normal, Student-t, Chi-square, Binomial และ Poisson
 • ฟังก์ชันทางธุรกิจ ได้แก่ Time-Value-of-Money (TVM), กระแสเงินสดและการตัดจำหน่าย โปรแกรมจำลองสำหรับอาจารย์เพื่อขึ้นหน้าจอในการแก้ไขปัญหา TVM
 • แก้ไขสมการเชิงอนุพันธ์
 • การคำนวณ 11 รูปแบบของสมการถดถอย
 • คุณลักษณะ "Always in front" ช่วยให้ซอฟต์แวร์ TI-Smartview ™ CE อยู่บนเดสก์ท็อปเพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา

ความต้องการของระบบ


ความต้องการของระบบ Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : 2 GHz หรือสูงกว่า
 • RAM : 4GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 3840 x 2160 (สูงสุด)
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ : ไดรฟ์ DVD-ROM หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการติดตั้ง
 • ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน๊ตในการเปิดใช้งาน
ความต้องการของระบบ Mac®
 • Mac OS Mac® OS X 10.11, 10.12
 • โพรเซสเซอร์ : Intel® Processor
 • RAM : 4GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 1 GB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 3840 x 2160 (สูงสุด)
 • ข้อกำหนดอื่น ๆ : ไดรฟ์ DVD-ROM หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำการติดตั้ง
 • ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน๊ตในการเปิดใช้งาน

แอพพลิเคชัน


 • Cabri™ Jr
 • CellSheet™
 • ภาคตัดกรวย
 • กราฟอสมการ
 • ตารางธาตุ
 • การหา Polynomial Root / แก้สมการ Simultaneous
 • แบบจำลองความน่าจะเป็น
 • เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์
 • การแปลงข้อมูลกราฟ

ประเภทของใบอนุญาต


ใบอนุญาตผู้ใช้รายเดียว (PC and Mac®)
 • ให้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์หนึ่งชุด สำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (อยู่ในแพ็คเกจ)
ใบอนุญาตผู้ใช้แบบกลุ่ม(PC and Mac®)
 • อนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ตามจำนวนที่ต้องการ
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการมาตรฐานได้หลายวิธี
 • เปิดใช้งานซอร์ฟแวร์ในระบบออนไลน์
 • ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อที่จะใช้ซอร์ฟแวร์
ใบอนุญาตที่โรงเรียนมีการจัดการ
 • อนุญาตให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ตามจำนวนความต้องการของผู้ใช้
 • สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการมาตรฐานได้หลายวิธี
 • ใบอนุญาตถูกกระจายไปยังคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการใบอนุญาต (เช่นเซิร์ฟเวอร์)
 • ใบอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์มีระยะเวลาผ่อนผันให้อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่บ้านหรือนอกเครือข่ายของโรงเรียนเป็นเวลา 30 วัน หลังจากระยะเวลาผ่อนผันนี้หมดอายุคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโรงเรียนเพื่อใช้งานต่อไป
 • ใบอนุญาตถาวรต้องมีใบอนุญาตรายปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การสนับสนุน

แหล่งข้อมูล

ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมฟรีและบริการต่างๆของ TI สำหรับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

คู่มือ

คู่มือ TI-SmartView ™ CE สำหรับ TI-84 Plus เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ TI-SmartView ™ CE

เวอร์ชันปัจจุบัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นฟังก์ชันใหม่ล่าสุด ถ้าไม่ สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด