ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคิดเลขทางด้านการเงิน BA II Plus™

ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและนักศึกษา ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันการคำนวณและหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

ลักษณะปุ่ม

 • การคำนวนมูลค่าของเงินตามเวลา
 • ตารางค่าตัดจำหน่าย
 • การวิเคราะห์กระแสเงินสด,เงินสุทธิในปัจจุบัน (NPV) และอัตราผลตอบแทน(IRR)
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาด้วย 4 วิธีที่แตกต่างกัน
 • คำนวณจุดคุ้มทุน, กำไรและเปอร์เซ็นต์ความต่าง
 • ปุ่ม 2nd ช่วยในการคำนวณให้รวดเร็ว

การสอบที่ได้รับการยอมรับ

BA II Plus ได้รับการยอมรับสำหรับใช้ในการสอบระดับมืออาชีพต่อไปนี้:
 • การทดสอบ Chartered Financial Analyst®* (CFA)
 • การทดสอบ GARP® Financial Risk Manager (FRM®)**
 • การทดสอบ Certified Management Accountants®***

คุณลักษณะที่สำคัญ

 • จอแสดงผล 10 ตัวที่อ่านได้ง่าย
  จอแสดงค่าผลลัพธ์และตัวแปรปัจจุบัน
 • คำนวณ IRR และ NPV สำหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสด
  เก็บกระแสเงินสดได้ไม่เกิน 24 ครั้งด้วยความถี่สูงสุด 4 หลัก; แก้ไขอินพุตเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
 • ฟังก์ชันแก้ปัญหามูลค่าเงินตามเวลา
  คำนวณค่างวดเงิน,ให้กู้ยืม,การจำนอง,สัญญาเช่าและเงินออมได้อย่างรวดเร็ว
 • ตารางค่าเสื่อมราคา
  โดยเลือกจาก 6 วิธีในการคำนวณค่าเสื่อมราคา,มูลค่าตามบัญชีและมูลค่าที่เสื่อมคงเหลือ
 • การแปลงอัตราดอกเบี้ย
  แปลงระหว่างอัตราดอกเบี้ยรายปีและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เหมาะสำหรับ

 • การบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • อสังหาริมทรัพย์
 • วิทยาศาสตร์
 • สถิติ

* Chartered Financial Analyst®เป็นเครื่องหมายการค้าของ CFA Institute
** GARP®และFRM®เป็นเครื่องหมายการค้าของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทั่วโลก
*** CMA®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Institute of Certified Management Accountants
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองผลิตภัณฑ์ TI

เครื่องคิดเลขทางด้านการเงิน BA II Plus™

ฟังก์ชันในตัว

 • แก้ปัญหาการคำนวณมูลค่าของเงินตามเวลา เช่น ค่างวด การจำนอง สัญญาเช่า ออมเงินและอื่น ๆ
 • สร้างตารางการตัดจำหน่าย
 • ทำการวิเคราะห์กระแสเงินสดได้ถึง 24 กระแสเงินสดไม่สม่ำเสมอและมีความถี่สูงสุด 4 หลัก คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
 • เลือกวิธีการนับ (จริง / จริงหรือ 30/360) เพื่อคำนวณราคาพันธบัตรหรือผลตอบแทนที่ครบกำหนด
 • • 4 วิธีในการคำนวณค่าเสื่อมราคา , มูลค่าตามบัญชีและค่าเสื่อมราคาที่เหลืออยู่ : SL, SYD, DB, DB กับ SL cross-over
 • ตารางค่าเสื่อมราคา
 • ราคาตราสารหนี้และผลตอบแทนที่ครบกำหนด
 • แสดงค่าพร้อมตัวแปรทางด้านทางเงิน
 • การตั้งค่าการจ่ายเงิน BGN / END
 • การคำนวณ Partial years
 • บันทึกการใช้งานได้สิบคน
 • จอแสดงผลสิบหลัก
 • คำนวณค่าทางสถิติหนึ่งหรือสองตัวแปรจาก โดยใช้สี่รูปแบบการถดถอยคือ เส้นตรง เชิงลอการิทึม เอกซ์โพเนนเชียลและกำลัง
 • ฟังก์ชันคณิตศาสตร์รวมถึงตรีโกณมิติ ลอการิทึมและเลขยกกำลัง

อุปกรณ์

 • มีเคสป้องกันการกระแทก
 • แบตเตอรี่ลิเธียม 2032
 • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน
 • พลาสติกแข็งแรง ปุ่มสี
 • 1 บรรทัด แสดงผล 10 หลัก

การสนับสนุน