ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI-Nspire™ Computer Link

อาจารย์และนักเรียนสามารถเชื่อมเครื่องคำนวณเชิงกราฟแบบพกพา TI-Nspire ™หรือ TI-Nspire ™ CAS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไปยังห้องเรียนหรือคอมพิวเตอร์แลปเดียว

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

แชร์ไฟล์ระหว่างเครื่องคำนวณแบบพกพาและคอมพิวเตอร์ได้

อาจารย์และนักเรียนสามารถเชื่อมโยงเครื่องคำนวณ TI-Nspire ™หรือ TI-Nspire ™ CAS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยเชื่อมไปยังห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ (เรียกใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows® หรือMac® ที่สนับสนุน)

 • สามารถภาพหน้าจอจากเอกสารในเครื่องคำนวณไปยังคอมพิวเตอร์
 • เก็บข้อมูลและถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องคำนวณกับคอมพิวเตอร์ได้
 • อัพเดทระบบปฏิบัติการของเครื่องคำนวณได้จากอินเตอร์เน็ต

ลองใช้ TI-Nspire™ Student Software

ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานเครื่องคำนวณแบบพกพาเหมือนกับในคอมพิวเตอร์ด้วยTI-Nspire™ Student Software หรือ TI-Nspire™ CAS Student Software. นอกเหนือจากการถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องคำนวณเชิงกราฟ และอัพเดตระบบปฏิบัติการของเครื่องคำนวณเชิงดราฟแล้ว ยังสามารถสร้างเอกสาร นำเข้าภาพ * การกำหนดรูปแบบและอื่น ๆ อีกมากมาย มีโดยใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันทดลองใช้ฟรี 30 วัน

*TI-Nspire™ สามารถใช้งานร่วมกับรูปภาพตระกูล : jpg, jpeg, bmp and png.

Windows และ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะ TI-Nspire Computer Link

System requirements


ความต้องการของระบบ Windows®
 • Windows OS Windows® 7 SP1, Windows 8.1 and 8.1 Pro Update 1, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : Intel Core i3 หรือสูงกว่า ( ยกเว้น Intel Atom )
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 1920 x 1080 (สูงสุด)
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง
ความต้องการของระบบ Mac®
 • Mac® OS X 10.10, 10.11
 • โพรเซสเซอร์ : Mac 2008 หรือใหม่กว่า
 • RAM: 2 GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 MB
 • ความละเอียดหน้าจอ : 1024 x 768
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

Support