ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

TI Connect™ Software

มีโปรแกรมเชื่่อมต่อสำหรับเครื่องคำนวนเชิงกราฟให้ฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

เชื่อมต่อเครื่องคำนวณเชิงกราฟกับคอมพิวเตอร์

product-feature-ti-connect

TI Connect ™เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องคำนวณกราฟได้ โอนข้อมูล อัปเดตระบบปฏิบัติการ (OS) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์เครื่องคิดเลข (Apps) และอื่น ๆ อีกมากมายไปยังเครื่องคำนวณเชิงกราฟ

การสนับสนุนอุปกรณ์

Windows

The following are supported by TI Connect™ สำหรับ Windows:

 • TI-73 Explorer™
 • TI-83
 • TI-83 Plus family
 • TI-84 Plus
 • TI-84 Plus Silver Edition
 • TI-86
 • TI-89 / TI-89 Titanium
 • TI-92
 • TI-92 Plus
 • Voyage™ 200
 • CBL 2™ System

Mac®

ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย TI Connect ™สำหรับ Mac:

 • TI-73 Explorer™
 • TI-83
 • TI-83 Plus family
 • TI-84 Plus
 • TI-84 Plus Silver Edition
 • TI-86
 • TI-89 / TI-89 Titanium
 • TI-92
 • TI-92 Plus
 • Voyage™ 200
 • CBL 2™ System
 • CBR™ Motion Sensor
 • Vernier LabPro®

ความต้องการของระบบ

ความต้องการของระบบสำหรับ TI Connect™ for Windows®

 • Windows® XP Professional SP3, Windows® XP Tablet PC Edition, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8 Pro
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • ความเร็วโปรเซสเซอร์ : 800 MHz
 • RAM: 256 MB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 100 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 800 x 600

ความต้องการอื่นๆ : มีพอร์ต USB สำหรับสายเชื่อมต่อ TI

ความต้องการของระบบสำหรับ TI Connect™ for Mac®

 • Mac OS: 10.6.8, 10.7.5, 10.8.2
 • โปรเซสเซอร์ : Intel® Processor
 • RAM: 512 MB
 • Java:
  • Java lesiy[ Mac OS X 10.6 Update 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 8
  • Java for Mac OS X 10.7 or Java for Mac OS X 10.7 Update 1 or Java for OS X Lion 2012-003
 • ฮาร์ดไดรฟ์ : 50 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 800 x 600

ความต้องการอื่นๆ : มีพอร์ต USB สำหรับสายเชื่อมต่อ TI

Windows และ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง