ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

ซอร์ฟแวร์ TI Connect™ CE

เชื่อมต่อซอร์ฟแวร์สำหรับเครื่องคำนวณเชิงกราฟตระกูล TI-84 Plus ได้ฟรี

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

การเชื่อมต่อ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ขกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟตระกูล TI-84 Plus

คุณประโยชน์ :

 • ประหยัดเวลา โดยการส่งไฟล์ไปยังเครื่องคำนวณเชิงกราฟพร้อมกันหลายๆเครื่อง
 • ใช้และจัดการภาพจากหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
 • สร้าง และแก้ไขโปรแกรมเบื้องต้นของ TI
คุณลักษณะ

ศึกษาเครื่องคำนวณ

เชื่อมต่อกับเครื่องคำนวณเชิงกราฟหลายเครื่องพร้อมกันเพื่ออัพเดตระบบปฏิบัติการของเครื่องคำนวณเชิงกราฟ (OS) ถ่ายโอนข้อมูล ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ (apps) และโปรแกรมแก้ไขและอัพโหลด

การจับภาพหน้าจอ

ใช้และจัดการกับภาพหน้าจอจากเครื่องคำนวณเชิงกราฟที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พื้นที่การจับภาพหน้าจอยังสามารถเปลี่ยนภาพที่จะใช้เป็นพื้นหลังในเครื่องคำนวณได้อีกด้วย

Program Editor

สร้างและแก้ไขโปรแกรมพื้นฐานของ TI ในเครื่องคำนวณโดยใช้ Program Editor workspace ส่งโปรแกรมไปยังเครื่องคิดเลขที่เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว

Windows และ Mac เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะ TI Connect™ CE Software

ความต้องการของระบบ


ความต้องการของระบบ Windows®
 • OS: Windows® 7 SP1, Windows 8.1 Update 1, Windows 8.1 Update 1 Pro, Windows 10
 • ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ 32 บิตและ 64 บิต
 • โปรเซสเซอร์ : Intel Core i3 หรือสูงกว่า ( ยกเว้น Intel Atom )
 • RAM : 2GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 100 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 3840 x 2160 (สูงสุด)
 • เชื่อมต่อกับสาย USB
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง
ความต้องการของระบบ Mac®
 • OS: Mac® OS X 10.11, 10.12
 • ฮาร์ดแวร์: Mac 2008 หรือใหม่กว่า
 • RAM : 2GB
 • ฮาร์ดไดรฟ์: พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ประมาณ 100 MB
 • ความละเอียดของหน้าจอ: 1024 x 768 (ต่ำสุด) - 3840 x 2160 (สูงสุด)
 • เชื่อมต่อกับสาย USB
 • DVD-ROM drive หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการติดตั้ง

การสนับสนุนเครื่องคำนวณเชิงกราฟ


 • TI-84 Plus CE
 • TI-84 Plus C Silver Edition
 • TI-84 Plus Silver Edition
 • TI-84 Plus