ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

Upgrade to TI-Nspire™ CX technology version 4.5

Get the most out of your TI-Nspire™ CX technology

Powerful new features deliver expanded capabilities for teaching and learning science and mathematics from middle grades through high school.

Upgrade now

The version 4.5 upgrade is available for:

 • TI-Nspire™ CX handheld
 • TI-Nspire™ CX CAS handheld
 • TI-Nspire™ CX Student Software
 • TI-Nspire™ CX CAS Student Software
 • TI-Nspire™ CX Teacher Software
 • TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
 • TI-Nspire™ CX and TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software

Using TI-Nspire™ CX technology version 4.5 ensures you have access to the latest features and functionality including:

 • Improvements to program editor usability
 • New commands for dynamic output display and for user input
 • Science constants and conversions — built-in and for user input
 • Rover support

Click here to find out more details about our latest releases.

To provide feedback or request functionality, please email us at ti-cares@ti.com.

Upgrade now