ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย

เครื่องคิดเลขรุ่นไหนที่เหมาะสำหรับคุณ

A graphing calculator is a learning tool designed to help students visualize and better understand concepts in math and science.

เลือกเครื่องที่ใช่ โดยดูจากฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะโดยดูจากตาราง ทางด้านล่าง หรือ สอบถามข้อมูลมายังเรา

Select a Category:

Scientific Financial

Graphing

Graphing Which Calc is right for me Comparison Chart

* SAT and AP are trademarks owned by the College Board. PSAT/NMSQT is a registered trademark of the College Board and National Merit Scholarship Corporation. ACT is a registered trademark of ACT, Inc. International Baccalaureate is a registered trademark of the International Baccalaureate Organization. None was involved in the production of nor endorses TI products.

**Student Software is available in certain retail packages.

***The following image types are supported: .jpeg, .jpg, .bmp, .png.