ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
th | en
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ และแอพพลิเคชันได้ที่นี
  • คู่มือ : เพื่อใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี TI ให้ได้มากที่สุด
  • ค้นหากิจกรรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง

ซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด
อัพเดทเทคโนโลยีของ TI ให้มีฟังก์ชันใหม่ล่าสุด
เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือและเอกสารอ้างอิง

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ TI ให้ได้มากที่สุด
ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ปุ่มลัด และอื่น ๆ
ค้นหาคู่มือแนะนำ

ห้องเรียนและกิจกรรม

บทเรียนที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
ค้นหากิจกรรมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เรียนรู้เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง

ซอฟต์แวร์ล่าสุด
Download free trial versions TI software
เรียนรู้เพิ่มเติม