ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคิดเลข Texas Instrument รายเดียวในประเทศไทย
4 หลักสูตรคูปองครู 2562 จากบริษัท โอเพ่นเทค จำกัด
สนใจลงทะเบียนหลักสูตรได้ที่นี่
📌อบรมแบบ “เวิร์คช็อป”  กับวิทยากรคุณภาพจากองค์กรและมหาวิทยาลัยชั้นนำ พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับเพื่อนครูร่วมรุ่น
624021007 : กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI – Nspire CX CAS
จำนวนคน  60 คน / รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง 

624021008 : กิจกรรมการเรียนการสอนสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI – Nspire CX CAS
จำนวนคน  60 คน / รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง

624021009 : การสอนเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ในยุคแห่งเทคโนโลยี
จำนวนคน  90 คน / รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง

624021010 : การสอนสถิติและความน่าจะเป็นในยุคแห่งเทคโนโลยี
จำนวนคน  90 คน / รุ่น
ลงทะเบียน สำรองที่นั่ง

แล้วพบกับการอบรมของ OPENTECH ได้ทั่วประเทศ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

line : opentech.ti 

โทร 081-936-3629 หรือ 089-796-4292